Skogsmagasinet

Skogsmagasinet är en respekterad skogstidskrift med stark norrländsk förankring. Tidningen distribueras till privata skogsägare, entreprenörer, politiker, beslutsfattare och skogstjänstepersoner inom ett område som sträcker sig från Ådalen i söder till Treriksröset i norr. Den stora upplagan gör Skogsmagasinet till en av de största skogstidningarna i landet.

Redaktionen

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Ulrica Winberg-Jonsson. 
Reportrar: Karolina Edstedt, Victor Lundberg.
Näringspolitisk skribent: Jonas Eriksson.


Bakom kulisserna

Layout och produktion: Norra Skog
Annonsförsäljning: M&M Marketing
Tryckeri: Original tryckeri, Arkitektkopia
TS: Norra Skogsmagasinet grundades 2006 och är TS-kontrollerad sedan 2010. TS-upplaga 2020 (per utgivningstillfälle) 54 000 ex. Total läsekrets (per utgivningstillfälle): 75 000 läsare. ISSN: 1653-5154
Kontakt: Skogsmagasinet, Box 4076, 904 03 Umeå. Tfn: +46 10  583 10 00