FoU-inriktning

Norra Skogs Forskningsstiftelse ska med sin verksamhet främja lönsamheten i familjeskogsbruket i norra Sverige. Det gör vi genom att anslå pengar till FoU och kunskapskommunikation.

Detta rör sig i huvudsak om följande:

- skogsskötsel
- skogliga driftssystem
- trämekanisk förädling i sågverk och hyvlerier
- tillvaratagande och förädling av skogsråvara till bränslen

Läs mer

Ansökningar

Norra Skogs Forskningsstiftelse behandlar normalt...

Projekt

Norra Skogs Forskningsstiftelse har sedan starten 1996...

Donationer

Ett sätt för Norra Skogs Forskningsstiftelse att driva...