Projekt

Norra Skogs Forskningsstiftelse har sedan starten 1996 beviljat över 30 miljoner kronor i medel till olika forskningsprojekt. Pågående och nyligen avslutade projekt redovisas löpande, i takt med att de beviljats och avslutats.