Handel med insatser

Den 1 juni 2022 lanserades Norra Skogs digitala handelsplats där medlemmar kan köpa och sälja emitterade insatser. Både köpare och säljare lägger order på handelsplatsen samt bestämmer på vilken kurs de vill köpa eller sälja för. Handeln sker mellan Norra Skogs medlemmar.

Sälja emitterade insatser

Dina emitterade insatser är låsta så länge du är medlem i föreningen och återbetalas först efter beviljat utträde ur föreningen. På handelsplatsen är det möjligt att sälja emitterade insatser till andra medlemmar om du vill ha pengar i hand tidigare och vill kvarstå som medlem. 

Du kan sälja alla dina emitterade insatser eller bara en del av dem. På Mina Sidor ser du hur mycket emitterade insatser du har.

Köpa emitterade insatser

Du som vill öka ditt insatskapital i föreningen kan köpa emitterade insatser från andra medlemmar. Ett större insatskapital betyder att du får en större del av vinstdelningen i framtiden.

Gå kurs och lär dig om handelsplatsen

I utbildningen får du lära dig mer om hur du som medlem kan köpa eller sälja dina emitterade insatser via Norra Skogs handelsplats.
Gå kursen här.

Om handelsplatsen

Lär dig mer om hur handelsplatsen fungerar och se en kort demo om hur man lägger en order i utbildningen Handel med insatser

Gå kursen här

Hitta till handelsplatsen

Du når handelsplatsen via Norra Skogs Mina sidor. Under kategorin Ekonomi hittar du fliken Handel med insatser.

Logga in här

Informationsblad om handelsplatsen

Ladda ner

Handel med insatser

 • Vem bedriver handeln?
  Norra Skog har ett avtal med Svensk Kraftmäkling, SKM, som har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva handel med finansiella instrument. Det är SKM som efter varje handelsperiodens slut matchar order enligt lagda kurser och belopp.
 • Hur hittar jag handelsplatsen?
  Handelsplatsen nås via Norra Skogs Mina sidor. Har du aldrig varit inne på Norra Skogs Mina sidor behöver du först skapa en inloggning. Under kategorin Ekonomi hittar du en flik Handel med insatser. Där kan du läsa mer om handelsplatsen innan du klickar länken som tar dig till handelsplatsen.
 • När kan jag handla med insatser?
  Det finns fyra handelsperioder per år: december-januari-februari, mars-april-maj, juni-juli-augusti och september-oktober-november. Varje handelsperiod öppnas den första dagen i månaden och stängs den sista (t.ex. 1/9 - 30/11).
 • Hur ska jag tänka med kurs?
  Vid köp ska du ange den högsta kurs du är beredd att delta med. Exempel: 1 000 kr x 106% = 1 060 kr, innebär att din order får kosta högst 1 060 kr.
  Vid sälj ska du ange den lägsta kurs du är beredd att delta med. Exempel: 1 000 kr x kurs 106% = 1 060 kr, innebär att din order ska säljas för minst 1 060 kr.
 • Jag skrev fel belopp när jag lade en order, hur kan jag ändra det?
  Gör såhär när handelsperioden fortfarande pågår: Gå till handelsplatsen via Mina sidor. På första sidan i handelsplatsen ser du din lagda order. Klicka på “Makulera” och bekräfta ditt val. Sedan kan du lägga en ny order med rätt belopp.

  Gör såhär när handelsperioden har stängts: Du kan inte makulera eller lägga en ny order när handelsperioden har stängt, du kan däremot alltid lägga en ny order på nästa handelsperiod.
 • Behöver jag betala skatt när jag sålt emitterade insatser?
  Ja. Är insatskapitalet en tillgång i näringsverksamhet så ska den beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet. Bedrivs ingen näringsverksamhet så ska vinsten redovisas i inkomst av kapital i inkomstdeklarationen. När en avyttring har gjorts måste medlemmen själv komma ihåg att ta upp denna vinst i sin inkomstdeklaration.

  Vid köp av emitterade insatser får man en anskaffningskostnad, som man kan använda i reavinstberäkningen vid försäljning av emitterade insatser.
 • Var ser jag mina affärstransaktioner?
  Mina sidor under Ekonomi/Konton kan du se dina affärstransaktioner på Virkeskonto och Insatskonto emitterat.
 • Jag kan inte skaffa BankID som behövs för att lägga en order på handelsplatsen. Hur kan jag lägga en order?
  Är det inte möjligt för dig att skaffa BankID (gäller t.ex. dödsbo, juridiska personer och utländska medlemmar) ta kontakt med medlemsavdelningen som hjälper dig vidare med en manuell orderblankett. Du kan kontakta medlemsavdelningen genom att skicka mail till medlem@norraskog.se.
 • Hur gör jag en inbetalning till virkeskontot efter jag lagt en köporder?
  Saknas belopp motsvarande ordervärdet (nominellt belopp x köpkurs) på ditt virkeskonto gör du en inbetalning till bankgiro 201-3068. Ange ditt medlemsnummer och "virkeskonto" i meddelandefältet vid inbetalning. Vill du istället överföra pengar från medlemskonto till virkeskonto kan du kontakta oss så gör vi överföringen för dig. Likvid för köp ska finnas på virkeskontot senast fem arbetsdagar innan handelsperiodens slut.
 • När matchas köp- och säljorder?
  Svensk Kraftmäkling, SKM, påbörjar matchningsprocessen första vardag efter handelsperioden har avslutat. På grund av administration som både SKM och Norra Skog behöver utföra kan det ta några dagar innan avslutskursen kan fastställas och transaktionerna genomföras. Alla som lagt en order kommer att få ett mail så fort som transaktionerna är genomförda. Även kurs och omsättning kommer att publiceras på Mina sidor omedelbart.
 • Hur matchas min order?
  Ordrar matchas genom att köporder med högst kurs och säljorder med lägst kurs parvis matchas mot varandra, handelspost per handelspost. När ordrar matchats så långt som möjligt, fastställs den avslutskurs som ska gälla för samtliga order den aktuella handelsperioden. All handel under den aktuella handelsperioden sker således till denna avslutskurs.

  Du har bättre chanser att få din affär genomförd om du lägger en order tidigare i handelsperioden. Finns det flera köp- eller säljorder med samma kurs som blir handelsperiodens avslutskurs så är det orderns ankomsttidpunkt som gäller, dvs. det är möjligt att din affär inte blir genomförd även om kurs du lade är samma som handelsperiodens avslutskurs.

  Läs mer om matchning i handelsregler.
 • Var hittar jag handelsregler?
  Här kan du läsa handelsregler som gäller när man handlar med insatser.
   
 • Varför gick inte min säljorder igenom?
  Detta kan bero på att:

  • Säljkurs som du lade på din order kunde inte matchas. T.ex. din säljkurs var 104% men alla handelsperiodens köporder hade max. 103% som köpkurs. OBS! Detta betyder inte att man inte skulle kunna sälja för högre kurs i kommande handelsperioder, varje handelsperiod är helt separat.

  • Sammanslaget belopp köpare har lagt är mindre än vad säljarna har lagt. T.ex. köpare vill sammanslaget köpa emitterade insatser för 100 000 kr men säljare vill sälja sammanslaget för 200 000 kr. Även om kurs för alla vore 100% finns det ingen köpare för resterande 100 000 kr just denna handelsperiod.

  • Du har inte emitterade insatser på ditt insatskonto emitterat, eller inte lika mycket som det står i din order.
 • Varför gick inte min köporder igenom?
  Detta kan bero på att:

  • Köpkurs som du lade på din order kunde inte matchas. T.ex. din köpkurs var 100% men alla handelsperiodens säljorder hade åtminstone 103% som säljkurs. OBS! Detta betyder inte att man inte skulle kunna köpa för lägre kurs än 103% i kommande handelsperioder, varje handelsperiod är helt separat.

  • Sammanslaget belopp köpare har lagt är större än vad säljarna har lagt. T.ex. köpare vill sammanslaget köpa emitterade insatser för 200 000 kr men säljare vill sälja sammanslaget endast för 100 000 kr. Även om kurs för alla vore 100% saknas det 100 000 kr just denna handelsperiod.

  • Du hade inte tillräckligt mycket medel på ditt virkeskonto.