Umeå norra - Sävar

Sbo-råd

Staffan Andersson - ordförande - 073-020 68 54

Helén Eriksson - vice ordförande - 070-689 09 35
Ulrika Israelsson - näringspolitiskt ombud070-671 90 41 
Svarte Swartling - utbildningsombud - 070-646 69 42
Berth Ågren viltombud - 070-567 00 83
Petter Åkebo - distansskogsägarombud - 070-322 68 04
Tomas Edberg - viltombud - 070-211 04 88

Kontakt
SBO.Umea-n@norra.se

 

Valberedning

Eric Bergner 070-675 73 30
Lars Erik Lundberg 090-303 37
Almer Holmberg 070-535 29 18
Barbro Söderlund 070-628 56 50