Umeå norra - Sävar

Sbo-råd 
Helén Eriksson
070-689 09 35 Epost Ordförande  
Hans Weinehall
090-60412
  Näringspolitiskt ombud
Zandra Sikander  073-839 85 02                   
Svarte Swartling    070-646 69 42   Utbildningsombud
Berth Ågren 070-567 00 83   Viltombud
Hans Arvidsson 070-2787676
  Vice ordförande
Charlotta Gustavsson 070-2272078   Sekreterare och medlemsombud

 

Valberedning

Eric Bergner      
070-675 73 30 Epost Sammankallande     
Almer Holmberg      070-535 29 18
Kent Sandström 073-8029987