Umeå norra - Sävar

Sbo-råd 
Helén Eriksson
070-689 09 35 Epost Ordförande
Petter Åkebo
070-322 68 04
  Vice ordförande och medlemsombud
Ulrika Israelsson 070-671 90 41    Ulrika Israelsson
Svarte Swartling 070-646 69 42   Utbildningsombud
Berth Ågren 070-567 00 83   Viltombud
Tomas Edberg 070-211 04 88
  Viltombud
Jonas Nordin 070-264 54 09   Sekreterare

 

Valberedning

Eric Bergner 
070-675 73 30 Epost Sammankallande
Almer Holmberg 070-535 29 18