Forskningsstiftelse

Norra Skogs Forskningsstiftelse är en fristående stiftelse med ändamålet att utan vinstsyfte främja forskning och utveckling som är av betydelse för skoglig och skogsindustriell verksamhet i norra Sverige. Med tematiska satsningar vill vi skapa möjlighet för nya forskningsrön för förbättrad lönsamhet i det norrländska privat enskilda skogsbruket.

Om stiftelsen

Norra Skogs Forskningsstiftelse har sedan starten 1996...

Ansökningar

Norra Skogs Forskningsstiftelse behandlar normalt...

Projekt

Norra Skogs Forskningsstiftelse är sprungen ur...

Donationer

Ett sätt för Norra Skogs Forskningsstiftelse att driva...

Ansök om medel

Norra Skogs Forskningsstiftelse behandlar normalt ansökningar om forskningsanslag tre gånger per år. 

Vår styrelse

Läs mer om och hitta kontaktuppgifterna till Norra Skogs Forskningsstiftelses styrelse. 

Tema skadeforskning

Törskate, knäckesjuka och betesskador. Den multiskadade ungskogen breder ut sig i norr och många känner sig villrådiga inför utvecklingen. Norra Skogs Forskningsstiftelse riktar blickarna mot problemet och stödjer i ny treårig temasatsning forskning som kan hjälpa skogsägare i framtiden.

Kalender

Grundkurs Skog

2022-05-11 - 2022-06-16 Umeå, Sundsvall, Berg, Östersund

Gallra din skog - färdighetsutbildning

2022-05-13 - 2022-06-17 Umeå, Sundsvall, Berg, Östersund

Träffa oss på Utemässan

2022-05-27 Lycksele