Forskningsstiftelse

Norra Skogs Forskningsstiftelse är en fristående stiftelse med ändamålet att utan vinstsyfte främja forskning och utveckling som är av betydelse för skoglig och skogsindustriell verksamhet i norra Sverige. Med tematiska satsningar vill vi skapa möjlighet för nya forskningsrön för förbättrad lönsamhet i det norrländska privat enskilda skogsbruket.

Om stiftelsen

Norra Skogs Forskningsstiftelse har sedan starten 1996...

Ansökningar

Norra Skogs Forskningsstiftelse behandlar normalt...

Projekt

Norra Skogs Forskningsstiftelse har sedan starten 1996...

Donationer

Ett sätt för Norra Skogs Forskningsstiftelse att driva...

Du har valt att inaktivera inbäddade cookies. Aktivera dem för att använda denna funktion som avsett.

Seminarium om variationsrikt skogsbruk

Titta på vår digitala sändning från Norra Skogs Forskningsstiftelses forskningsseminarium den 19/10. Temat var variationsrikt skogsbruk och under seminariet diskuterade bland annat forskare från SLU och Skogforsk samt företrädare från Skogsstyrelsen och Norra Skog ny och pågående forskning kring skogsbruksmetoder och hur naturvärden kan skapas i brukad skog.

Mer om seminariet

Läs mer om bakgrunden till ämnet, hur stiftelsen arbetar och förhoppningarna på årets seminarium.

Gå till artikel

Ansök om medel

Norra Skogs Forskningsstiftelse behandlar normalt ansökningar om forskningsanslag tre gånger per år. 

Vår styrelse

Läs mer om och hitta kontaktuppgifterna till Norra Skogs Forskningsstiftelses styrelse. 

Tema skadeforskning

Törskate, knäckesjuka och betesskador. Den multiskadade ungskogen breder ut sig i norr och många känner sig villrådiga inför utvecklingen. Norra Skogs Forskningsstiftelse riktar blickarna mot problemet och stödjer i ny treårig temasatsning forskning som kan hjälpa skogsägare i framtiden.

Kalender

Skogskväll om framtidens skogar

2023-06-08 Åskilje

Välkommen till skogsträff!

2023-06-12 Brattby

Skogskväll om multiskadad skog vid Degerberget

2023-06-12 Degerberget, Pålänge