Forskningsstiftelse

Norra Skogs Forskningsstiftelse är en fristående stiftelse med ändamålet att utan vinstsyfte främja forskning och utveckling som är av betydelse för skoglig och skogsindustriell verksamhet i norra Sverige. Med tematiska satsningar vill vi skapa möjlighet för nya forskningsrön för förbättrad lönsamhet i det norrländska privat enskilda skogsbruket.

Om stiftelsen

Norra Skogs Forskningsstiftelse är sprungen ur...

Ansökningar

Norra Skogs Forskningsstiftelse behandlar normalt...

Projekt

Norra Skogs Forskningsstiftelse är sprungen ur...

Donationer

Ett sätt för Norra Skogs Forskningsstiftelse att driva...

Ansök om medel

Norra Skogs Forskningsstiftelse behandlar normalt ansökningar om forskningsanslag tre gånger per år. Nästa tillfälle är den 22 juni. Sista ansökningsdag är den 22 maj.

Vår styrelse

Läs mer om och hitta kontaktuppgifterna till Norra Skogs Forskningsstiftelses styrelse. 

Tema skadeforskning

Törskate, knäckesjuka och betesskador. Den multiskadade ungskogen breder ut sig i norr och många känner sig villrådiga inför utvecklingen. Norra Skogs Forskningsstiftelse riktar blickarna mot problemet och stödjer i ny treårig temasatsning forskning som kan hjälpa skogsägare i framtiden.

Kalender

Gallra din skog - färdighetsutbildning

2021-04-13 -- 2021-10-05 Flera orter

Norra Skogs affärsmodell, virkespriser och vinstutdelning.

2021-08-12 Medlefors, Skellefteå

Föreläsning: Förvärv av skogsfastigheter

2021-08-24 Digital föreläsning