Logotyp

Här kan du ladda ned olika varianter av vår logotyp.

Frizon
Logotypen ska alltid användas med en frizon omkring den. Detta för att säkerställa att den syns tydligt och används konsekvent, oavsett medium. Logotypens frizon utgår från N:ets bredd. 

Minsta storlek
För att säkerställa läsbarheten och att logotypen syns tydligt så har den en minsta tillåtna storlek. Vi räknar minsta storlek på höjden och den absolut minsta storlek som logotypen får presenteras i är 5 mm / 16 pixlar.