Planeringsspecialist

Planeringsspecialistens främsta arbetsuppgift är att ansvara för traktplaneringen inom ett av våra virkesområden.

Som planeringsspecialist arbetar du med att traktplanera avverkningar och ställa dem färdiga för utförande. I traktplaneringen ingår planering av hänsyn, drivningsplanering, bärighetsbedömning samt att bedöma volymer och sortiment inom avverkningsområdet. Planeringsspecialisten fungerar som ett stöd åt produktionsledaren vid planering av avlägg och kan vid behov vidta åtgärder för att drivning och transport av virke ska möjliggöras.

För att du ska trivas att arbeta som planeringsspecialist ska du vara kommunikativ och handlingskraftig, då du har en kontinuerlig kontakt med såväl markägare som entreprenörer. Du ska tycka om att arbeta utomhus då en stor del av ditt arbete sker i skog och mark.

Lediga tjänster

Här hittar du våra lediga tjänster. Om det inte finns några lediga tjänster är du alltid välkommen att lämna en allmän intresseansökan, det gör du också här.

Läs mer