Storuman - Sorsele

Sbo-råd 

Robert Andersson
070-372 00 81 Epost Ordförande och utbildningsombud
Mikael Nilsson  070-559 94 99     Vice ordförande och näringspolitiskt ombud
Kjell Åström 070-177 51 31
 

Viltombud

Sofia Lindberg 070-674 32 03   Medlemsombud
Conny Sandberg 073-818 07 81
  Näringspolitiskt ombud 
Anna Höglund 070-289 94 65   Sekreterare
Reidar Hjukström 070-651 18 95   Utbildningsombud 
Lennart Sjöberg 070-656 72 93    Viltombud 

 

Valberedning

Joakim Arvidsson Epost  073-088 06 01 
Niklas Larsson
070-342 84 25
Inger Stenlund   070-682 13 89
Lena Rubertsson   070-302 79 94