Skogsnäringen i korthet

Den svenska skogsnäringen är en ryggrad för vårt välfärdssamhälle. Räknar man även med underleverantörer skapar näringen omkring 120 000 arbetstillfällen i landet. Skogsvaror, det vill säga trä, papper och pappersmassa svarade för ett exportvärde på 164 miljarder kronor under 2021.

En välmående skogsindustri bidrar alltså till en stark statskassa och bibehållen välfärd. Om vi i framtiden fortsätter att bruka den svenska skogen på det sätt vi gör idag, kommer vi dessutom varje år att avlasta atmosfären med cirka 45 miljoner ton koldioxid. Det är nästan lika mycket som Sveriges totala utsläpp av koldioxid.

Genom ett aktivt skogsbruk med ökad tillväxt, där fossila resurser ersätts med förnybar skogsråvara kan klimatnyttan från skogen avlasta atmosfären med ytterligare 60 miljoner ton koldioxid varje år.

På Skogsindustriernas statistiksidor kan du läsa mer om den svenska skogen och skogsnäringen. Statistiken visar bland annat korta fakta om svensk skog, dess ekonomiska betydelse, producerade volymer, sysselsättning, ägandestruktur och klimatnytta.

Skogsnäringen i korthet

Här hittar du fakta och statistik om svensk skog och skogsindustri i korthet.

Läs mer

Relaterat

Vi arbetar för dig och din skog

Det finns många intressen som på ett eller annat sätt vill...

Samhällspolitisk vision

Som intresseorganisation för enskilda skogsägare i norra...

Skogsbrukets klimatnytta

Världen står inför stora utmaningar. Användningen av fossila...

Skogsbrukets samhällsnytta

Mer än hälften av den svenska skogen ägs och brukas av...

Skogen och människorna

Att tänka sig våra fyra nordliga län utan skog är lika...

Skog och vilt

Norra Skogs ställningstagande i frågor som rör skog och vilt...

Historik

Skogsägarföreningen Norra Skog har sina rötter i norrländska...