Skogsnäringen i korthet

Den svenska skogsnäringen är en ryggrad för vårt välfärdssamhälle. Räknar man även med underleverantörer skapar näringen drygt 120 000 arbetstillfällen i landet. Skogsvaror, det vill säga trä, papper och pappersmassa svarade för ett exportvärde på 150 miljarder kronor under 2019.

En välmående skogsindustri bidrar alltså till en stark statskassa och bibehållen välfärd. Om vi i framtiden fortsätter att bruka den svenska skogen på det sätt vi gör idag, kommer vi dessutom varje år att avlasta atmosfären med cirka 45 miljoner ton koldioxid. Det är nästan lika mycket som Sveriges totala utsläpp av koldioxid.

Genom ett aktivt skogsbruk med ökad tillväxt, där fossila resurser ersätts med förnybar skogsråvara kan klimatnyttan från skogen avlasta atmosfären med ytterligare 60 miljoner ton koldioxid varje år.

I vår folder "Skogsnäringen i korthet" kan du läsa mer om den svenska skogen och skogsnäringen. Statistiken visar bland annat korta fakta om svensk skog, dess ekonomiska betydelse, producerade volymer, sysselsättning, ägandestruktur och klimatnytta.

Skogsnäringen i korthet

Här hittar du fakta och statistik om svensk skog och skogsindustri i korthet.

Läs mer

Relaterat