Berg

 Sbo-råd 
Gunnel Hennebo
070-368 11 46 Epost Ordförande
Bengt Andersson 070-696 41 93
 

Sekreterare

Niklas Nääs 070-341 05 20    
Torbjörn Skoog 
073-048 19 09
   
Jan-Ola Eriksson  070-220 18 75    
Erika Forseth 073-063 45 57
   

 

Valberedning

Nils Olsson
070-689 90 57 Epost Sammankallande
Nils-Olov Högström 070-646 98 94
Anna Nordenberg 070-231 21 24  

Viltombud

Mattias Olofsson

070-200 11 78

 

Valberedningens förslag till årsmötet 2023

Årsmötesordförande: Torsten Medalen, Svenstavik
Sekreterare för årsmötet: Bengt Andersson, Oviken

Valberedningen föreslår att sbo-rådet består av 6 ledamöter inklusive ordförande.
Ordförande i sbo-rådet: Gunnel Hennebo, Åsarna

Ledamöter till sbo-rådet:
Omval till 2025:
Gunnel Hennebo,Åsarna
Jan-Ola Eriksson, Rätan
Nicklas Nääs, Oviken
Omval till 2024: 
Erika Forseth, Oviken
Tidigare valda
Bengt Andersson, Oviken
Torbjörn Skoog, Hackås

Ombud till Norra Skogs föreningsstämma
Ordinarie: Gunnel Hennebo, Börtnan 
Ordinarie: Torbjörn Skoog, Hackås 
Ersättare: Bengt Andersson, Oviken
Ersättare: Jan-Ola Eriksson, Rätan