Berg

 Sbo-råd 
Gunnel Hennebo
070-368 11 46 Epost Ordförande
Bengt Andersson 070-696 41 93
 

Sekreterare

Niklas Nääs 070-341 05 20    
Torbjörn Skoog 
073-048 19 09
   
Jan-Ola Eriksson  070-220 18 75    
Erika Forseth 073-063 45 57
   

 

Valberedning

Nils Olsson
070-689 90 57 Epost Sammankallande
Nils-Olov Högström 070-646 98 94
Anna Nordenberg 070-231 21 24  

Viltombud

Mattias Olofsson

070-200 11 78

 

Valberedningens förslag till årsmötet 2022

Årsmötesordförande - Torsten Medalen
Sekreterare på årsmötet - Bengt Andersson, 

Antal ledamöter i sbo-rådet inkl ordförande. 6st

Ordförande sbo-rådet - Gunnel Hennebo 
Ledamöter i sbo-rådet
Bengt Andersson omval 2 år
Torbjörn Skoog omval 2 år
Erika Forseth nyval 1 år

Stämmoombud till föreningsstämman
Ordinarie: Gunnel Hennebo, Börtnan 
Ordinarie: Torbjörn Skoog, Hackås
Ersättare: Bengt Andersson, Oviken
Ersättare: Jan-Ola Eriksson, Rätan