Berg

Sbo-råd

Gunnel Hennebo - ordförande - 070-368 11 46

 

Bengt Andersson 070-696 41 93
Niklas Nääs 070-341 05 20
Torbjörn Skoog  073-048 19 09
Jan-Ola Eriksson 070-220 18 75

Valberedning

Nils Olsson 070-689 90 57
Nils-Olov Högström 070-646 98 94
Anna Nordenberg 070-231 21 24

 
 

Valberedningens förslag till årsmötet 2021

Årsmötesordförande - Torsten Medalen,
Sekreterare för årsmötet - Bengt Andersson,

Valberedningen föreslår att sbo-rådet består av 5 ledamöter inklusive ordförande.
Ordförande i sbo-rådet - Gunnel Hennebo

Valda till 2022: Bengt Andersson och Torbjörn Skoog
Föreslås väljas till 2023: Gunnel Hennebo, Jan-Ola Eriksson och Nicklas Nääs  

 

Ombud till Norra Skogs föreningsstämma (ersättarna är personliga)
Ordinarie: Gunnel Hennebo, Börtnan Ersättare: Bengt Andersson, Oviken
Ordinarie: Torbjörn Skoog, Hackås Ersättare: Jan-Ola Eriksson, Rät