Värdeskapande skogsskötsel

Grund

Värdeskapande skogsskötsel

Kursnivå: Grund

Pris: 3000:-

Pris för medlem: 1800:-

Priser är inklusive moms

Den här utbildningen är för dig som vill ha konkreta råd kring vad man ska tänka på som skogsägare om man vill ge sitt bestånd en bra start och få bra lönsamhet på sikt där målet också är att få en bra variation i skogen.

 

Medlemspris: 1 440 kronor exkl. moms
Ordinarie pris: 2 400 kronor exkl. moms

> Läs om möjligheten att göra avdrag för kursavgiften i din näringsverksamhet här.

Utbildningen baseras på Norra Skogs skogsskötselprogram Värdeskapande skogsskötsel. Skogsskötselprogrammet beskriver de viktigaste principerna för skogsskötsel inom föreningen.

Denna utbildning syftar till att du som skogsägare, eller blivande skogsägare, ges möjlighet att lägga en strategi för ditt skogföretagande som ger dig en utveckling på din skogsfastighet som ger högre avkastning, kortare omloppstider och lägre risk för den typ av skador som går att påverka med skogsskötsel.

OBS Du behöver inte vara medlem i Norra Skog för att delta och du kan genomföra kursen oavsett var i landet du bor eller var din skog är belägen.

Efter genomförd utbildning ska du fått handfasta råd kring hur du kan sköta din skog för att uppnå uppsatta mål enligt modellen Värdeskapande skogsskötsel.

 Kursen består av

 • Åtta kursavsnitt (som du genomför vid valfri tidpunkt) i webbutbildning som blir tillgänglig direkt vid köp
 • Praktisk utbildningsdag i skogen (tider och platser här nedan)

Du kan påbörja kursen när som helst under året. Alla kursens delar kan genomföras i valfri ordning. 

 • Kursen avslutas med ett kunskapstest
 • Du erhåller ett kursintyg efter godkänt resultat på kunskapstestet

 

Anmälan till utbildningsdag i fält

När du köpt och påbörjat webbkursen anmäler du dig till en utedag som passar dig. 

Utedagar 2024

3 okt - Skåne, 10.00-17.00. ANMÄL dig här
15 aug – Göteborg/Alingsås, 10.00-17.00. ANMÄL dig här
17 maj – Stockholm, 15.00-20.00. ANMÄL dig här
9 juni - Luleå, Melderstein, 10.00-17.00, ANMÄL dig här

23 augusti – Umeå, 10.00-17.00, ANMÄL dig här
23 augusti – Sundsvall, 10.00-17.00, ANMÄL dig här
23 augusti – Krokom, 10.00-17.00, ANMÄL dig här
23 augusti – Örnsköldsvik, 10.00-17.00, ANMÄL dig här
23 augusti – Kramfors, 10.00-17.00, ANMÄL dig här
23 augusti – Skellefteå, 10.00-17.00, ANMÄL dig här
23 augusti – Överkalix, 10.00-17.00, ANMÄL dig här

27 september – Lycksele, 10.00-17.00, ANMÄLdig här

Anmälan till utedagen stänger ca. en vecka innan planerat genomförandedatum, förutom i Skåne, Göteborg och Stockholm där anmälan stänger ca. två veckor innan utifrån ett planeringsperspektiv. 

 

Svar på några vanliga frågor

Hur anmäler jag mig till kursen?

Klicka på ”Köp kurs” längst upp till höger på sidan.

Du ombeds då att logga in som medlem eller att upprätta ett inloggningskonto för att genomföra köpet och därefter starta kursen. Det finns instruktioner i de olika stegen.

Du kan även följa de olika stegen här:

Hur du köper kurs i Skogsskolan om du är medlem i föreningen

Hur du köper kurs i Skogsskolan om du inte är medlem i föreningen

Vad kostar kursen?

Ordinarie pris: 2 400:- exkl. moms, 3 000:- inkl. moms

Rabatterat pris för medlem i Norra Skog: 1 440:- exkl. moms, 1 800:- inkl. moms 

Jag är medlem men mitt barn är den som vill gå kursen. Hur blir det då med medlemspriset?

Vi erbjuder även medlemmars barn och personer i samma hushåll som medlem, medlemspris på utbildningar via vårt familjemedlemskap. Läs mer här om hur det går till.

Jag har tecknat ett Skogsägaravtal och kan delta i alla grundutbildningar kostnadsfritt. Hur gör jag?

Du som har tecknat avtalet loggar in i Kunskapsportalen/Skogsskolan med ditt Bank-ID. Systemet känner då av att du har tecknat ett Skogsägaravtal med Norra Skog och det är bara att starta eller anmäla dig till ett kurstillfälle direkt utan kostnad. Om du vill att en familjemedlem ska få del av ditt erbjudande skickar ni ett e-postmeddelande med era uppgifter till utbildning@norraskog.se så hjälper vi er ordna det.

Vad innehåller kursen?

Ett webbaserat studiematerial och en övning ute i fält. Webbmaterialet behåller du även efter avslutad kurs och det innehåller:

 • Introduktion till skogsskötselmodellen Värdeskapande skogsskötsel
 • Vital ungskog - vad, hur, varför
 • Värdefull gallringsskog - vad, hur, varför
 • Hög och värdefull skörd - vad, hur, varför
 • Planera ditt skogsbruk - Skogsägarstrategier och PEFC
 • Den viktiga skogsbilvägen
 • Tillväxthöjande åtgärder
 • Skador och sjukdomar på skog
 • Utbildningsdag i fält där teori omvandlas till praktik 

 

Vad gör man på utedagen i fält?

Du får under några timmar i fält lära dig om värdeskapande skogsskötsel och att lära känna skogen. Du får möjlighet att omsätta teori i praktik och lära dig utföra några grundläggande mätningar. Du får chans att ställa frågor till en specialist på området och diskutera eller byta erfarenheter med övriga kursdeltagare.

Var genomförs utedagarna?

Utedagar erbjuds i Norras Skogs verksamhetsområde och på flera andra platser i Sverige – anmäl dig till ett tillfälle som passar dig.

Måste man ha genomfört kursavsnitten före utedagen?

Nej du kan genomföra de olika stegen i varfri ordning. Kursavsnitten kan dock ge dig förkunskap och göra det lättare att ställa frågor vid utedagen.

Kan man anmäla sig enbart till utbildningsdagen i fält (utedagen)?

För att anmäla dig till utedagen måste du ha köpt kursen.

Hur får jag kvitto för den köpta kursen?

Du får ett kvitto på köpt kurs till den e-post som finns kopplad till ditt medlemskap eller när du upprättar ett konto för inloggning.

Hur gör jag om jag har ytterligare frågor?

Du får då gärna kontakta någon av våra lokala rådgivare, skogsinspektorer, eller ansvariga för Norra Skogs ubildningar. Kontaktuppgifter hittar du på norraskog.se.

Värdeskapande skogsskötsel

Kursnivå: Grund

Pris: 3000:-

Pris för medlem: 1800:-

Priser är inklusive moms