Skellefteå södra - Burträsk

Sbo-råd 
Conny Sandström
070-696 42 09 Epost Ordförande
Kerstin Stenberg 070-200 26 77   Utbildningsombud
Ola Andersson 072-542 12 66   Vice ordförande och medlemsombud
Beatrice Wikman
070-533 24 14
   
Jarl Stenberg 070-397 08 51   Viltombud
Robin Tjärnström 073-827 08 24    
Per-Gunnar Hultman
  Näringspolitiskt ombud

 

Valberedning

Börje Gren
070-642 52 79   Sammankallande
Olov Lundgren 070-668 93 88

Anna Warg 070-643 82 15

 

Viltombud

Jarl Stenberg
070-397 08 51  
Egon Lindgren 070-534 35 40

Valberedningens förslag till årsmötet 2023

 

 Mötesordf.: Ola Andersson Mjövattnet 75 93193 Skellefteå
Sekr.: Egon Lindgren Burliden 27 93792 Burträsk
Protokolljust.: Dennis Sundberg Långviken 331 93192 Ske-å och Tore Lundmark Långviken 142 93192 Ske-å

Valberedningens förslag till styrelse ( 6 st+ordförande )

Jarl Stenberg Bjurfors 57 93196 Ske-å omval 2 år
Ola Andersson Mjövattnet 75 93193 Ske-å omval 2 år
Robin Tjärnström V. Skråmträsk 150 93196 Ske-å omval 2 år
Per-Gunnar Hultman Gruvbergsv. 56 93733 Bygdsiljum omval 2 år
Kerstin Stenberg Djupliden 10 93196 Skeå kvarstår 1 år
Beatrice Wikman Lappvattnet 250 93793 Burträsk kvarstår 1 år
Conny Sandström Bursiljum 14 93793 Burträsk kvarstår 1 år

Val av ordförande för 1 år: Conny Sandström

Val av fullmäktige till föreningsstämman 12/5-23 i Umeå

Ola Andersson
Conny Sandström
Egon Lindgren
Bengt Möller Repslagargränd 3 93132 Ske-å

Ersättare:
Jarl Stenberg
Per-Gunnar Hultman
Anders Eriksson Gummarksnoret 25 93195 Ske-å
Birgitta Karlsson Röjnoret 15 93692 Boliden