Skellefteå södra - Burträsk

Sbo-råd 
Ola Andersson
072-542 12 66 Epost Ordförande och utbildningsombud
Kerstin Stenberg 070-200 26 77   Vice ordförande
Bengt Möller 070-623 05 45   Näringspolitiskt ombud
Evelina Eriksson 
070-302 81 61
  Utbildningsombud
Jarl Stenberg 070-397 08 51   Viltombud
Robin Tjärnström 073-827 08 24    
Per-Gunnar Hultman
   

 

Valberedning

Börje Gren
070-642 52 79   Sammankallande
Olov Lundgren 070-668 93 88

Anna Warg 070-643 82 15

 

Viltombud

Jarl Stenberg
070-397 08 51  
Egon Lindgren 070-534 35 40