Skellefteå södra - Burträsk

Sbo-råd 
Conny Sandström
070-696 42 09 Epost Ordförande
Kerstin Stenberg 070-200 26 77   Utbildningsombud
Ola Andersson 072-542 12 66   Vice ordförande och medlemsombud
Beatrice Wikman
070-533 24 14
   
Jarl Stenberg 070-397 08 51   Viltombud
Robin Tjärnström 073-827 08 24    
Per-Gunnar Hultman
  Näringspolitiskt ombud

 

Valberedning

Lars Pettersson 070-669 58 42  Epost Sammankallande
Olov Lundgren 070-668 93 88

Anna Warg 070-643 82 15

 

 

Viltombud

Jarl Stenberg 070-397 08 51     
Egon Lindgren 070-534 35 40