Södra Lappland

 Sbo-råd 
Patrik Edblom
070-586 35 13 Epost Ordförande och utbildningsombud
Staffan Östman 070-550 41 07  

Vice ordförande

Annika Collén 070-6161366   Näringspolitiskt ombud 
Stefan Andersson
070-277 44 99
  Sekreterare och viltombud
Eva Bergkvist 070-653 21 69    
Lars-Olof Sahlbjörk 073-035 38 17    
Alf Gunnar Gebart 070-688 45 44
  Medlemsombud 

 

Valberedning

Kurt Ekbäck
070-693 42 86 Epost Sammankallande
Martin Degerman 070-234 01 30
Max Lundahl 070-628 23 51
 
Lena Håkansson-Lif
070 - 398 65 29