Södra Lappland

Sbo-råd

Patrik Edblom- ordförande - 070 - 586 35 13

Runo Figaro 0940 - 556 07
Eva Bergqvist 070 - 311 50 59
Ida Oderstål 073 - 354 19 58
Staffan Östman 0942 - 105 53
Lena Håkansson-Lif  070 - 398 65 29
Torsten Lundborg 0941 - 410 45
Stefan Andersson 070 - 277 44 99
Rune Hällqvist 070-931 48 66
Nilla Johansson 073-849 25 20
Per Svensson 070-670 92 98
Fredrik Skytt 070-820 33 44
Anna Enebjörk 073-038 38 35
Joakim Risberg 070-686 48 68
Ulf Tundell 070-337 74 64
Ingemar Hansson 070-247 87 462 

Valberedning

Kurt Ekbäck 0940 - 49 20 16
Martin Degerman 0940 - 211 01
Sören Bäckström 070-6738739
Robert Eriksson 070-217 52 72
Max Lundahl 070-628 23 51