Södra Lappland

 Sbo-råd 
Patrik Edblom
070-586 35 13 Epost Ordförande och utbildningsombud
Staffan Östman 070-550 41 07  

Vice ordförande och näringspolitiskt ombud

Runo Figaro 070-294 5352   Medlemsombud
Stefan Andersson
070-277 44 99
  Viltombud
Eva Bergkvist 070-653 21 69    
Lars-Olof Sahlbjörk 073-035 38 17    

 

Valberedning

Kurt Ekbäck
070-693 42 86 Epost Sammankallande
Martin Degerman 070-234 01 30
Max Lundahl 070-628 23 51
 
Lena Håkansson-Lif
070 - 398 65 29