Södra Lappland

Sbo-råd

Patrik Edblom - ordförande - 070 - 586 35 13

Staffan Östman - vice ordförande, näringspolitiskt ombud - 070-550 4107

Runo Figaro - ombud för distansskogsägare - 070-294 5352
Stefan Andersson - viltombud - 070 - 277 44 99
Fredrik Skytt - sekreterare - 070-820 33 44

Eva Bergkvist, 070-653 2169

Ulf Tundell, 070-337 7464

 

Valberedning

Kurt Ekbäck 070-693 42 86
Martin Degerman 0940 - 211 01
Max Lundahl 070-628 23 51
Lena Håkansson-Lif  070 - 398 65 29