Södra Lappland

Sbo-råd

Patrik Edblom- ordförande - 070 - 586 35 13

Runo Figaro 0940 - 556 07
Eva Bergqvist 070 - 311 50 59
Staffan Östman 0942 - 105 53
Stefan Andersson 070 - 277 44 99
Fredrik Skytt 070-820 33 44
Ulf Tundell 070-337 74 64

Valberedning

Kurt Ekbäck 0940 - 49 20 16
Martin Degerman 0940 - 211 01
Max Lundahl 070-628 23 51
Lena Håkansson-Lif  070 - 398 65 29