Nordmaling

Sbo-råd 

Jeanette Åberg
070-276 95 08 Epost Ordförande och medlemsombud
Kerstin Sjöström 070-643 67 13  

Sekreterare och näringspolitiskt ombud

Monica Lundström  073-092 32 47   Viltombud
Lennart Norberg 070-218 18 85   Viltombud
Anders Jonsson 070-557 09 22
  Medlemsombud
Erik Barrlund  070-560 85 95
  Vice ordförande
Emma Johansson 076-128 57 75
  Utbildningsombud

 

Valberedning

Tomas Larsson
070-602 44 82 Epost Sammankallande 
Kjell-Ivar Hellman 073-027 03 86

Per-Olov Jakobsson 070-657 19 97