Nordmaling

Sbo-råd

Jeanette Åberg - ordförande, distansskogsägarombud - 070-276 95 08

Kerstin Sjöström - näringspolitiskt ombud - 070-643 67 13
Monica Lundström - viltförvaltningsombud - 073-092 32 47
Lennart Norberg - viltförvaltningsombud - 070-218 18 85
Anders Jonsson - distansskogsägarombud - 070-557 09 22
Erik Barrlund - utbildningsombud - 070-5608595
Ingvar Hörnvall - utbildningsombud - 070-265 42 42

Kontakt
SBO.Nordmaling@norra.se

 

Valberedning

Kjell-Ivar Hellman 073-027 03 86
Per-Olov Jakobsson 070-657 19 97
Tomas Larsson 070-602 44 82

 
Valberedningens förslag till årsmötet 2021
Årsmötesordförande - Madelaine Jakobsson Mullsjö
Sekreterare för årsmötet - Kerstin Sjöström Brattsbacka
Justerare - Kent Thavelin Bäckliden och Urban Noren Mullsjö

Valberedningen föreslår att sbo-rådet består av 7 ledamöter inklusive ordförande.
Ordförande i sbo-rådet - Jeanette Åberg Gräsmyr

Omval 2 år av Kerstin Sjöström Brattsbacka
Omval 2 år av Erik Barrlund Mullsjö
Nyval 2 år av Emma Johansson Öre

Sedan tidigare valda ledamöter 1 år kvar
Lennart Norberg Lögdeå
Monika Lundström Hummelholm 
Anders Jonsson Aspeå
Jeanette Åberg Gräsmyr

Ombud till Norra Skogs föreningsstämma (ersättarna är personliga)
Ordinarie: Jeanette Åberg Gräsmyr Ersättare: Kerstin Sjöström Brattsbacka
Ordinarie: Kent-Olov Olsson Nordsjö Ersättare: LennartMoström Lomnäs
Ordinarie: Emma Johansson Öre Ersättare: Kjell Ove Strandberg Aspeå