Nordmaling

Sbo-råd

Jeanette Åberg - ordförande, distansskogsägarombud - 070-276 95 08

Kerstin Sjöström - näringspolitiskt ombud - 070-643 67 13
Monica Lundström - viltförvaltningsombud - 073-092 32 47
Lennart Norberg - viltförvaltningsombud - 070-218 18 85
Anders Jonsson - distansskogsägarombud - 070-557 09 22
Erik Barrlund - utbildningsombud - 070-5608595
Ingvar Hörnvall - utbildningsombud - 070-265 42 42

Kontakt
SBO.Nordmaling@norra.se

 

Valberedning

Kjell-Ivar Hellman 073-027 03 86
Per-Olov Jakobsson 070-657 19 97
Tomas Larsson 070-602 44 82