Nordmaling

Sbo-råd 

Jeanette Åberg
070-276 95 08 Epost Ordförande och medlemsombud
Erik Barrlund   070-560 85 95    Vice ordförande och utbildningsombud
Kerstin Sjöström 070-643 67 13  

Sekreterare och näringspolitiskt ombud

Monica Lundström  073-092 32 47   Utbildningsombud
Lennart Moström 070392 35 44   Viltombud 
Anders Jonsson 070-557 09 22
  Medlemsombud
Staffan Engman 070-341 42 08
  Viltombud 

 

Valberedning

Tomas Larsson
070-602 44 82 Epost Sammankallande 
Kjell-Ivar Hellman 073-027 03 86

Per-Olov Jakobsson 070-657 19 97