Huvudvalberedning

Norra Skogs valberedning består av nio ledamöter som nominerats fältområdesvis och sedan valts av föreningsstämman. Valberedningens uppgift är att nominera kandidater till föreningens styrelse. Valberedningen lämnar också förslag till ersättningar och arvoden för förtroendevalda.

Föreningsstämman behandlar valberedningens förslag. Som medlem kan du kontakta valberedningen och föreslå lämpliga kandidater till Norra Skogs styrelse.
 
Valberedningens ledamöter
Stig Wiklund (ordförande), Sundsvall
070-581 89 22 Epost
Svarte Swartling (vice ordförande), Umeå 070-646 69 42 Epost
Gunnar Liljebäck, Luleå 070-558 30 47 Epost
Lars-Ivar Pettersson, Roknäs 070-627 04 43 Epost
Deserée Olofsson, Lövånger 070-604 54 23 Epost
Roland Sjögren, Lycksele 070-325 02 76 Epost
Carl Norén, Varpsjö 070-644 57 12 Epost
Eva Jonsson, Öhn Strömsund 073-032 88 44 Epost
Lotten Rapp, Fränsta 070-396 00 42 Epost
 

Förutom den verkställande direktören och tre arbetstagarrepresentanter utgörs Norra Skogs styrelse av tolv ordinarie stämmovalda ledamöter utan ersättare. Styrelsens sammansättning ser ut som följer: 


Styrelsen för Norra Skog:
• Torgny Hardselius (ordförande), Piteå
• Stig Högberg (vice ordförande), Timrå
• Karin Sandberg, Skellefteå.
• Oskar Sjölund, Malå
• Maria Broman, Skellefteå
• Charlotta Kristow, Ånge
• Anders Jonsson, Sundsvall
• Bengt Berglund, Härnösand
• Hilda Runsten, Stockholm
• Marie Simonsson, Strömsund
• Maria Sandström, Piteå (extern ledamot)
• Lars Eric Aaro, Luleå