Huvudvalberedning

Norra Skogs valberedning består av nio ledamöter som nominerats fältområdesvis och sedan valts av föreningsstämman. Valberedningens uppgift är att nominera kandidater till föreningens styrelse. Valberedningen lämnar också förslag till ersättningar och arvoden för förtroendevalda.

Föreningsstämman behandlar valberedningens förslag. Som medlem kan du kontakta valberedningen och föreslå lämpliga kandidater till Norra Skogs styrelse.
I en övergångsperiod i samband med fusionen mellan Norra Skogsägarna och Norrskog består valberedningen av 12 ledamöter.  

Valberedningens ledamöter
Stig Wiklund (ordförande), Sundsvall, 070-5818922
Svarte Swartling (vice ordförande), Umeå, 070-646 69 42
Gunnar Liljebäck, Luleå, 070-558 30 47
Lars-Ivar Pettersson, Roknäs, 070-627 04 43
Deserée Olofsson, Lövånger, 070-604 54 23
Roland Sjögren, Lycksele, 070-325 02 76
Nils-Gunnar Bylund, Örnsköldsvik, 070-632 89 27
Carl Norén, Varpsjö, 070-644 57 12
Jan Bylund, Häggåker, 070-342 74 10
Monica Jakobsson, Östersund, 070-221 99 94
Eva Jonsson, Öhn Strömsund, 073-032 88 44
Per-Olof Hedström, Helgum, 070-6972618
 

 

Förutom den verkställande direktören och tre arbetstagarrepresentanter utgörs Norra Skogs styrelse av tolv ordinarie stämmovalda ledamöter utan ersättare. Styrelsens sammansättning ser ut som följer: 

Styrelsen för Norra Skog:
• Torgny Hardselius (ordförande), Piteå
• Stig Högberg (vice ordförande), Timrå
• Karin Sandberg, Skellefteå.
• Oskar Sjölund, Malå
• Maria Broman, Skellefteå
• Charlotta Kristow, Ånge
• Anders Jonsson, Sundsvall
• Bengt Berglund, Härnösand
• Hilda Runsten, Stockholm
• Marie Simonsson, Strömsund
• Maria Sandström, Piteå (extern ledamot)
• Lars Eric Aaro, Luleå (extern ledamot)