Huvudvalberedning

Norra Skogs valberedning består av nio ledamöter som nominerats fältområdesvis och sedan valts av föreningsstämman. Valberedningens uppgift är att nominera kandidater till föreningens styrelse. Valberedningen lämnar också förslag till ersättningar och arvoden för förtroendevalda.

Föreningsstämman behandlar valberedningens förslag. Som medlem kan du kontakta valberedningen och föreslå lämpliga kandidater till Norra Skogs styrelse.
 
Valberedningens ledamöter
Roland Sjögren (sammankallande), Lycksele 070-325 02 76  Epost
Svarte Swartling, Umeå  070-646 69 42  Epost
Gunnar Liljebäck, Luleå 070-558 30 47 Epost
Lars-Ivar Pettersson, Roknäs 070-627 04 43 Epost
Deserée Olofsson, Lövånger
070-604 54 23 Epost
Erik Öhlén, Sundsvall
070-589 80 02
Epost
Per-Erik Eriksson, Ragunda
070-595 20 25
Epost
Eva Jonsson, Öhn Strömsund
073-032 88 44
Epost
Lotten Rapp, Fränsta
070-396 00 42
Epost

Förtroendevalda revisorer
Helen Eriksson 070-689 09 35 Epost
John-Arne Sandström
070-582 25 64 Epost