Huvudvalberedning

Norra Skogs valberedning består av nio ledamöter som nominerats fältområdesvis och sedan valts av föreningsstämman. Valberedningens uppgift är att nominera kandidater till föreningens styrelse. Valberedningen lämnar också förslag till ersättningar och arvoden för förtroendevalda.

Föreningsstämman behandlar valberedningens förslag. Som medlem kan du kontakta valberedningen och föreslå lämpliga kandidater till Norra Skogs styrelse.
 
Valberedningens ledamöter
Roland Sjögren (sammankallande), Lycksele
070-325 02 76 Epost
Svarte Swartling, Umeå 070-646 69 42 Epost
Gunnar Liljebäck, Luleå 070-558 30 47 Epost
Lars-Ivar Pettersson, Roknäs 070-627 04 43 Epost
Deserée Olofsson, Lövånger 070-604 54 23 Epost
Erik Öhlén, Sundsvall 070-589 80 02
Epost
Per-Erik Eriksson, Ragunda 070-595 20 25 Epost
Eva Jonsson, Öhn Strömsund 073-032 88 44 Epost
Lotten Rapp, Fränsta 070-396 00 42 Epost