Våra praktiska utbildare

I våra kurser i röj-, motorsåg och fyrhjuling är det våra kunniga och certifierade praktiska utbildare du möter. Här hittar du deras kontaktuppgifter om du vill ställa frågor om utbildningarnas innehåll eller annat praktiskt.

Kurser i röj-, motorsåg och fyrhjuling

Mer information om kurserna i detalj och möjlighet till anmälan hittar du på kurssidan. Utbildningarnas upplägg har tagits fram och kvalitetssäkrats av Säker Skog.

Säker Skogs verksamhet syftar till att öka säkerheten för den som arbetar med röjsåg, motorsåg och fyrhjuling. Antalet olyckor, framför allt allvarliga sådana och dödsolyckor, behöver minska och Säker Skogs arbete bidrar starkt till detta. Många engagerade och välutbildade instruktörer spridda över hela landet är framgången i detta, i kombination med uppdaterade utbildningar och korrekt utförda examinationer på relevant nivå.

Säker Skog är en ekonomisk förening som ägs av Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och de tre skogsägarföreningarna Norra Skog, Mellanskog och Södra.

Utbildare och examinatorer

Ta gärna kontakt med oss om du vill ha mer information!

Sture Lindfors, Kattstigen 6, 952 42 Kalix
070-371 05 80, sturelindfors1@gmail.com
Utbildar och examinerar i röj- och motorsåg.

Bo Andersson, Persöbyvägen 194, 94691 Roknäs
070-675 07 53, zetorbo@gmail.com
Utbildar och examinerar i röj- och motorsåg.
 
Tommy Jonsson, Inre Ringvägen 22, 91531 Robertsfors
070-695 31 28, tommy72.jonsson@hotmail.com
Utbildar och examinerar i röj- och motorsåg.
 
Svarte Swartling, Västra Norrfors 115, 90593 Umeå
070-646 69 42, svarte@bobbnet.com
Utbildar och examinerar i röj- och motorsåg.

Tommy Israelsson, Agnäs, Bjurholm
070-607 51 23, tommy.israelsson52@hotmail.se
Utbildar i röj- och motorsåg.

Christer Karlsson, Umeå
072-512 32 42, christer@sofiehem.se
www.motorsagskort-vasterbotten.se
Utbildar och examinerar i röj- och motorsåg.

Karl Komstedt, Nälden
karl.komstedt@torsta.se
Utbildar och examinerar i röj-, motorsåg och fyrhjuling. 

Sjukskriven
Thomas Afvander, Överhörnäs, Örnsköldsvik
070-395 40 07, thomas.afvander@telia.com
Utbildar och examinerar i röj-, motorsåg och fyrhjuling.  

 
Kvalitets- och systemansvarig

Kvalitets- och systemansvarig, helt enkelt spindeln i vårt utbildarnätverk för praktiska utbildningar, är t.f. Svarte Swartlingsvarte@bobbnet.com (se fullständiga kontaktuppgifter ovan). Du kan också kontakta Mauritz Öjbrandt vid frågor, mauritz.ojbrandt@norraskog.se

Vill du veta mer?

Mauritz Öjbrandt

Medlemsstrateg

070-337 07 14