Strömsund

Sbo-råd

Maria Grill - ordförande - 070-651 10 82

Mats Näslund 070 - 690 32 81
Örjan Österud 070-3312638 
Eva Jonsson 073-032 88 44 
Magnus Olsson 073-1826790
Igor Börrefors 070 - 577 00 76
Fredrik Källström 070 - 275 28 08
Håkan Modin 070-515 91 02

Valberedning

Stig-Arne Jönsson 070 - 337 55 88
Gunnar Nord 070 - 313 99 78
Claes Grill 070 - 424 01 50
Bengt-Erik Blom 070 - 363 50 90