Strömsund

Sbo-råd 

Leif Jonsson
070-557 39 95
Epost Ordförande och näringspolitiskt ombud
Eva Jonsson 073-032 88 44   

Vice ordförande, utbildningsombud och viltombud

Örjan Österud 070-331 26 38    Sekreterare och medlemsombud
Magnus Olsson 
073-182 67 90
  Medlemsombud
Mats Näslund 070-690 32 81   Näringspolitiskt ombud
Elin Blom
070-580 90 40
   
Mica Lindunger  073-877 51 98     
Oskar Fredrik Jonsson  073-096 99 60     

 

Valberedning

Catarina Espmark
070-341 52 48
Epost Sammankallande
Bengt-Erik Blom  070 - 363 50 90