Strömsund

Sbo-råd 

Maria Grill
070-651 10 82 Epost Ordförande och näringspolitiskt ombud
Eva Jonsson 073-032 88 44   

Vice ordförande, utbildningsombud och viltombud

Örjan Österud 070-331 26 38    Sekreterare och medlemsombud
Magnus Olsson 
073-182 67 90
  Medlemsombud
Mats Näslund 070 - 690 32 81   Näringspolitiskt ombud
Håkan Modin 070-515 91 02   Viltombud
Igor Börrefors 070 - 577 00 76
   
Fredrik Källström
070 - 275 28 08
   

 

Valberedning

Leif Jonsson
070-557 39 95 Epost Sammankallande
Catarina Espmark 070-341 52 48
Bengt-Erik Blom  070 - 363 50 90