Produktionsledare

En produktionsledare hos Norra Skog ansvarar för att planera och leda virkesproduktionen inom ett virkesområde.

Arbetet som produktionsledare innebär både långsiktig produktionsplanering och mer detaljerad planering i närtid av bland annat avverkningsrutter. Produktionsledaren har en viktig roll i att genomföra löpande kvalitetsuppföljningar på entreprenörer och att hantera den ekonomiska administrationen för avverkningsuppdragen. 

Rollen är omväxlande och handlar ofta om att lösa oförutsedda händelser eftersom all virkeskontraktering inom virkesområdet någon gång hamnar på produktionsledarens bord. Då gäller det att ha modet att självständigt kunna fatta snabba beslut. 

Är du en person som drivs av att arbeta med produktion och utveckling i nära samarbete med entreprenörer och skogsinspektorer är detta uppdraget för dig!

Lediga tjänster

Här hittar du våra lediga tjänster. Om det inte finns några lediga tjänster är du alltid välkommen att lämna en allmän intresseansökan, det gör du också här.

Läs mer