Gällivare - Pajala

Sbo-råd 

Kjell-Åke Andersson
070-557 52 94 Epost Ordförande
Leif Fredriksson 070-268 28 88
  Vice ordförande 
Rolf Hjärtberg 070-509 43 15 
 

 

Katarina Hansson 073-844 21 38   Utbildningsombud
Hans Fängvall 070-294 20 56
  Sekreterare och medlemsombud
Rickard Lantto 070-600 61 23
  Näringspolitiskt ombud
Veronika Apelqvist
070-318 12 88
   

 

Valberedning

Lars Hansson
070-363 12 65 Epost Sammankallande                                                                      
Lars Olof Svanlöv 070-207-50 07  
Isabella Fredriksson 070-274 32 77
   

 

Viltombud

Lars Hansson 070-363 12 65                                                                                                                                                                               
Lars Olof Svanlöv 070-207 50 07