Aktuellt
 • 15 september 2021

  Nya lösningar behövs i den fjällnära skogen

  Det var många skogsägare som chokades av Skogsutredningens omvälvande förslag att tvångsinlösa och undanta ett gigantiskt skogsbälte om 100 mil från brukande inom fjällkommunerna. Utredningen, som tillsattes i syfte att stärka enskilda skogsägares äganderätt, förvandlades...

  Läs mer

  Politik


 • 02 september 2021

  En mardröm för det svenska skogsbruket

  Den nya skogsstrategi som presenterades av Europeiska kommissionen i juli missar helt den klimatnytta ett aktivt skogsbruk innebär och skulle medföra ett hårt slag för svensk skogsindustri. EU:s besked är tydligt – skog ska bevaras. Blir detta verklighet riskerar svenskt...

  Läs mer

  Politik


 • 16 augusti 2021

  Ge växtkraft till både träd och krona

  Röjning är en åtgärd som ger skogen utrymme att växa, och kan på sikt ge oss en mer levande och tillgänglig natur - men hur ser det ut i våga skogar idag? Och vad kan göras bättre? TEXT & FOTO: VICTOR LUNDBERG

  Läs mer

  Medlem

Visa fler
Inget resultat