Broinspektion

Äger du en bro och undrar vad den är i för skick? Då är en broinspektion något för dig.

Att äga och förvalta en bro medför ett stort ansvar eftersom ägaren är ansvarig för brons funktion och säkerhet. Därför är det viktigt att regelbundet inspektera sin bro för att identifiera brister och behov av underhållsåtgärder.

Genom regelbundna inspektioner och rätt underhåll kan du eller din vägförening förebygga skador och öka livslängden på bron avsevärt. Att sätta in rätt åtgärder vid rätt tidpunkt är nog det mest lönsamma man kan göra för sin bro.


Detta ingår

  • Identifiera och bedöma brister som påverkar brons funktion eller säkerhet.
  • Dokumentation (brister eller skador fotograferas.) och beskrivning av brons tillstånd
  • Saknas grundläggande tekniska uppgifter om bron kan ett underlag för en bärighetsutredning upprättas.

 

Kostnad

Priset varierar beroende på konstruktion, spännvidd, tillgänglighet med mera. Kontakta oss eller din inspektor för mer information och beställning.
 

 

Kontakta oss

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med de regler som följer av GDPR. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter Integritetspolicy.