Skogsvägar med bra bärighet

I varje nummer av vår affärstidning Skogsmagasinet har läsarna möjlighet att ställa frågor. I det senaste numret av Skogsmagasinet fick vi frågan: Varför är det viktigt att ha skogsvägar med bra bärighet? Här kan du ta del av svaret från Norra Skogs vägspecialist Mats Näslund.

Publicerad 15 januari 2024

En skogsbilväg med hög bärighet höjer alltid fastighetens värde, precis som att en investering i ett nytt värmesystem höjer värdet för en husägare. Bärigheten är nämligen avgörande för om en väg ska fungera året om, eller om den begränsas till att endast fungera på vintern, då minusgrader och snö gjort den körbar. Med andra ord, en väg med högre bärighet underlättar transporter av virke samt att skogsbruk och avverkning möjliggörs, oavsett årstid och väder.

Tillgängligheten på en skogsbilväg definieras i tre klasser hos Norra Skog: vinter, sommar och höstregn/tjällossning. Den sistnämnda kan även kallas året runt-väg och är bäst i klassen med högst bärighet. Utöver ökad lönsamhet i skogsbruket, minimeras även risken att fordon fastnar eller orsakar skador på vägen. Bra byggda och upprustade vägar får längre livslängd och robustheten innebär lägre underhållskostnader och en mer hållbar infrastruktur.

Det är tydligt att klimatförändringarna ställer nya krav på hur vi bygger nya vägar, men även hur vi rustar upp en äldre väg för att klara av transporterna som generellt blivit tyngre och därmed kräver en bättre bärighet. Norra Skog har under några år utvecklat vägtjänster via en egen Vägbyrå för att med högsta profession bygga eller rusta upp medlemmarnas befintliga vägar. Nu erbjuder vi en bärighetspremie för barrtimmer och långstolpar till de skogsägare som väljer att framtidssäkra sina skogsbilvägar så att de fungerar för året runt-bruk. De skogsägare som väljer att bygga eller rusta upp sina skogsbilvägar utifrån bärighetklassningen sommar eller året runt får mer betalt för det timmer som säljs till föreningen. 

Genom satsningen kan Vägbyråns experter, tillsammans med skogsinspektorerna, ge skogsägarna möjlighet att höja standarden på sina vägar. Vi kan utföra vårt uppdrag året runt och skogsägaren får ett högre virkespris samt en bättre tillgänglighet för alla aktiviteter i skogen som exempelvis skogsvård, bärplockning, jakt och tillsyn.


Mats Näslund, vägspecialist Norra Skog