Vi hjälper dig med din skogsbilväg

Vägbyrån hjälper dig som privat skogsägare med förvaltning, planering, nybyggnation och upprustning av din skogsbilväg. Vi finns till för att du ska kunna öka tillgängligheten på din fastighet och därmed uppnå ett klimatsmart och kostnadseffektivt skogsbruk.

Kalender

Gallra din skog - färdighetsutbildning

2021-04-13 -- 2021-10-05 Flera orter

Skogsträff om gallring i Hoting

2021-07-01 Hoting

Senaste nytt

Koncern

Medlemmar delar på en halv miljard

2021-06-21 Press

Politik

Ännu en utredning som missar målet

2021-06-11 Nyhet

Kunskap

Värna värdefulla vattendrag

2021-06-03 Press

Koncern

När krisen kommer

2021-05-27 Press

Medlem

Lyckad föreningsstämma med ettårsfirande

2021-05-25 Nyhet

Forskning

Ny satsning på multiskadad skog

2021-05-20 Press

Stöd för ökad samverkan

Norra Skogsägarna har fått stöd från landsbygdsprogrammet för att öka aktiviteten och främja samverkan kring skogsbilvägar hos privata skogsägare.