Vägprojektering

Att rusta upp eller bygga en bra skogsbilväg kräver noggrann planering och många moment innan den kan trafikeras av en fullastad timmerbil. Med tjänsten vägprojektering erbjuder vi kvalificerad hjälp med alla steg i projekteringsprocessen.

Tjänsten vägprojektering är användbar vid såväl upprustning som nybyggnation av skogsbilvägar. Vid nybyggnation är det viktigt att skogsbilväg får en genomtänkt placering så att den på bästa sätt betjänar de omkringliggande skogsområdena och att anläggningskostnaderna minimeras. Vid upprustning av vägar är det viktigt att identifiera den bakomliggande orsaken till vägens brister för att inte riskera att pengar läggs på onödiga åtgärder som inte avhjälper de grundläggande problemen.

Detta ingår

Nybyggnation
Beställer du en vägprojektering av oss fastställer vi och detaljplanerar den lämpligaste väglinjen utifrån förutsättningar i terrängen. Du får kvalificerad hjälp i alla planeringsstegen för din skogsbilväg:

  • Identifiering av den lämpligaste vägsträckan.
  • Upprättande av kartunderlag med arbetsbeskrivning.
  • Upprättande av prissatt mängdförteckning.
  • Myndighetskontakter.

Upprustning
Vid projektering för vägupprustning identifieras de åtgärder som behövs för att kraven på bärighet ska uppfyllas långsiktigt. Vi har kompetens och resurser för att upprusta er väg till den standard ni önskar. Vägspecialisten hjälper till med upprustningsplan och ett tillhörande kostnadsförslag.

Kostnad

Nybyggnation
Startavgift 5 000 kr därefter 5 000 kr/km

Upprustning
Startavgift 5 000 kr därefter 2 500 kr/km

Rabatt: Medlemmar har 30 % rabatt

Bli kontaktad av oss

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med de regler som följer av GDPR. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter Integritetspolicy.
Tjänst:

Relaterade tjänster