Vägprojektering

Att rusta upp eller bygga en bra skogsbilväg kräver noggrann planering och många moment innan den kan trafikeras av en fullastad timmerbil. Med tjänsten vägprojektering erbjuder vi kvalificerad hjälp med alla steg i projekteringsprocessen.

Tjänsten vägprojektering är användbar vid såväl upprustning som nybyggnation av skogsbilvägar. Vid nybyggnation är det viktigt att skogsbilväg får en genomtänkt placering så att den på bästa sätt betjänar de omkringliggande skogsområdena och att anläggningskostnaderna minimeras. Vid upprustning av vägar är det viktigt att identifiera den bakomliggande orsaken till vägens brister för att inte riskera att pengar läggs på onödiga åtgärder som inte avhjälper de grundläggande problemen.

Detta ingår

Nybyggnation
Beställer du en vägprojektering av oss fastställer vi och detaljplanerar den lämpligaste väglinjen utifrån förutsättningar i terrängen. Du får kvalificerad hjälp i alla planeringsstegen för din skogsbilväg:

  • Identifiering av den lämpligaste vägsträckan.
  • Upprättande av kartunderlag med arbetsbeskrivning.
  • Upprättande av prissatt mängdförteckning.
  • Upprättande av arbetsmiljöplan.
  • Vi sköter eventuella myndighetskontakter.

Upprustning

  • Identifiering åtgärder som behövs för vägen ska vara farbar med timmerbil.
  • Upprättande av kartunderlag med arbetsbeskrivning.
  • Upprättande av prissatt mängdförteckning.
  • Upprättande av arbetsmiljöplan.
  • Vi sköter eventuella myndighetskontakter.

Kostnad

Nybyggnation
Medlemspris: Startkostnad 3000 kr + 700 kr/100 m.
Övriga: Startkostnad 5000 kr + 1000 kr/100 m.

Upprustning
Kostnadsfritt när Vägbyrån utför upprustningen.
Offertunderlag utförs på timtid.

Vill du veta mer? Kontakta din skogsinspektor eller fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Bli kontaktad av oss

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med de regler som följer av GDPR. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter Integritetspolicy.
Tjänst:

Relaterade tjänster