Norsjö - Malå

Sbo-råd 

Anund Hedlund
070-313 15 49 Epost  Ordförande
Gun Larsson 070-264 56 90

 Utbildningsombud

Martin Bergmo 070-845 12 25    
Oskar Sjölund
070-284 58 61
   
Staffan Larsson 0918-220 00    
Tobias Renström 070-332 50 71    
Marjet Gustavsson 070-605 75 49
   

 

Valberedning

Åsa Lindmark
070-542 36 88  Epost Sammankallande
Ralf Signarsson 070-536 41 05

Viltombud

Jörgen Norén    
Joakim Larsson