Vindeln

Sbo-råd 

Pär Holmström
070-365 13 90 Epost Ordförande
Jan-Olof Lindberg 070-667 69 91 Epost

Vice ordförande, sekreterare och medlemsombud

Rune Johansson 070-681 87 34   Näringspolitiskt ombud
Selma Holmlund
070-530 20 63
  Utbildningsombud
Bert-Ove Hägglund 070-341 72 42   Viltombud
Staffan Sandström 076-835 77 12   Viltombud
Linda Manfredsson 070-394 89 07    

 

Valberedning

Per Mattsson
070-510 85 29 Epost Sammankallande
Kenneth Nilsson 070-555 37 07
Bertil Nygren  070-669 16 22 
 
Mattias Levisson 070-211 26 62