Vindeln

Sbo-råd 

Pär Holmström
070-365 13 90 Epost Ordförande
Jan-Olof Lindberg 070-667 69 91 Epost

Vice ordförande, sekreterare och medlemsombud

Rune Johansson 070-681 87 34   Näringspolitiskt ombud
Selma Holmlund
070-530 20 63
  Utbildningsombud
Bert-Ove Hägglund 070-341 72 42   Viltombud
Staffan Sandström 076-835 77 12   Viltombud

 

Valberedning

Per Mattsson
070-510 85 29 Epost Sammankallande
Kenneth Nilsson 070-555 37 07
Bertil Nygren  070-669 16 22 
 
Linda Manfredsson 070-394 89 07
   

 

Valberedningens förslag till årsmötet 2022

Årsmötesordförande - Per Holmström, Umeå
Sekreterare på årsmötet - Sune Arvidsson, Degernäs
Justerare: Kenneth Nilsson, Vindeln och Erling Holmberg, Vindeln

Antal ledamöter i sbo-rådet inkl ordförande. 6st

Ordförande sbo-rådet - Per Holmström, Umeå
Ledamöter i sbo-rådet

Jan-Olof Lindberg, Överrödå Omval 1 år
Staffan Sandström, Manjaur Omval 1 år
Rune Johansson, Sunnansjönäs Omval 1 år
Selma Holmlund, Tvärålund Omval 1 år
Bert-Ove Hägglund, Lillträsk Omval 1 år
Per Holmström, Umeå Omval 1 år

Stämmoombud till föreningsstämman 
Ordinarie:  Per Holmström, Umeå
Ordinarie:  Jan-Olof Lindberg, Överrödå   
Ordinarie: Rune Johansson, Sunnansjönäs
Ersättare: Bert-Ove Hägglund, Lillträsk
Ersättare: Staffan Sandström, Manjaur
Ersättare: Kenneth Nilsson, Vindeln