Norra Skog sponsrar jämställt, tryggt och hållbart

Sponsring är en del av vårt samhällsengagemang med målet att bidra till välmående samhällen och levande landsbygd. Vår strategi är att ha ett fåtal större partners på central nivå, och många mindre samarbeten på de orter där vi bedriver verksamhet. När vi väljer sponsringspartners är det viktigt att de delar vår syn på hållbart skogsbruk och står för våra kärnvärden: tillsammans, hållbarhet, jämställdhet, glädje och nytänkande. Och självklart ska ett samarbete bidra till att stärka Norra Skogs varumärke.

Vår sponsringsstrategi

Norra Skog sponsrar både centralt och lokalt. Vi samarbetar i första hand med klubbar, föreningar, sociala verksamheter och specifika arrangemang som har en koppling till skogen och vårt geografiska verksamhetsområde. Vi prioriterar inte sponsring av enskilda individer.

Vi sponsrar medvetet utifrån perspektiven jämställdhet och trygghet. ”Jämställdhet är ett av våra viktiga kärnvärden, och vi arbetar själva aktivt för att vår bransch ska bli jämställd. Detta ska också speglas i våra sponsringssamarbeten. Därför ska ekonomiskt stöd från Norra Skog  över tid fördelas jämställt (50/50) mellan flickor och pojkar, kvinnor och män, och det är även en parameter vi följer upp med dem som vi ingår avtal med.

Barn och ungas trygghet är också en viktig ledstjärna för oss. Därför kräver vi att alla våra sponsringspartners som arbetar med barn och ungdomar ska ha en handlingsplan mot mobbning, kränkningar och övergrepp i sin verksamhet. Har ni inte idag en handlingsplan för detta behöver ni ta fram en sådan innan ni kan ansöka om sponsring.
Tillsammans med initiativet Samspel för alla (samspelforalla.se) verkar vi för att fler och fler företag ska sätta detta som ett villkor för sin sponsring. Tryggheten för våra barn och unga är det viktigaste som finns och med gemensamma krafter kan vi hjälpas åt att trygga deras tillvaro.Jonna Sundling. Foto: Johanna Lundberg/ Bildbyrån

Centrala samarbeten

På central nivå samarbetar vi långsiktigt med ett fåtal aktörer. Här har vi höga förväntningar på engagemang från vår sponsringspartner och samarbetet ska generera god nytta för Norra Skogs varumärke och föreningens medlemmar. Ansökningar om samarbeten med koncernen Norra Skog behandlas två gånger per år, under april och oktober. Du kan såklart skicka in din ansökan om sponsring under hela året, men kommer inte få besked förrän vid närmaste handläggningsperiod.


Norra Skog sponsrar 10-MILA.

Lokala samarbeten

Norra Skog har tio virkesområden, och för oss är det viktigt att synas lokalt och vara en positiv kraft i de samhällen där vi har kontor. Därför har vi flera mindre sponsringssamarbeten med lokala aktörer på dessa orter. Våra sågverk drivs under varumärket Norra Timber. För Norra Timbers räkning ingår vi sponsringsavtal med aktörer som är verksam på samma ort där den industriella verksamheten finns. 

Våra lokala samarbeten har i syfte att lyfta fram Norra Skog och Norra Timber som arbetsplats och företag på orten och visa vår vilja att främja positiva initiativ och aktiviteter i lokalsamhället. Våra lokala sponsringspartners ska dela vår syn på hållbart skogsbruk och stå för våra kärnvärden: tillsammans, hållbarhet, jämställdhet, glädje och nytänkande. Och självklart ska ett samarbete bidra till att stärka Norra Skogs/Norra Timbers varumärke, varför motprestationer krävs.

Ansökningar för lokala samarbeten ska skickas in med minst två månaders framförhållning innan sponsringstillfället. Dessa hanteras löpande och beslut fattas av respektive chef för aktuellt virkesområde eller industri/sågverk.
 
Innan ni skickar in en ansökan om sponsring är det viktigt att säkerställa att ni kan leva upp till våra sponsringsvillkor. Dessa villkor finns att ladda hem och läsa nedan. 

Sponsringsvillkor

Innan ni skickar in en ansökan om sponsring är det viktigt att säkerställa att ni kan leverera på våra sponsringsvillkor:

Sponsringspartnern bör dela vår syn på hållbart skogsbruk och stå för våra kärnvärden: tillsammans, hållbarhet, jämställdhet, glädje och nytänkande.
Samarbetet ska generera nytta för Norra Skogs eller Norra Timbers varumärke.
Sponsringspartnern ska leverera motprestation med ett värde som är i paritet till det man önskar få från Norra Skog/Norra Timber.
Den mottagande verksamheten ska fördela pengarna jämställt inom sin organisation.
Samarbetspartnern ska, under avtalets giltighetstid, ha en handlingsplan mot mobbning, kränkningar och övergrepp (gäller föreningar/klubbar).
Samarbetspartnern ska inhämta registerutdrag på samtliga ledare/tränare som har samröre med barn och ungdomar (gäller aktörer som bedriver verksamhet för barn och ungdomar).
Samarbetspartnern ska leverera en årlig återkopplingen till Norra Skog med en redovisning av samarbetets utfall.
Alla samarbeten kräver avtal.

Ansökan
Om ni uppfyller dessa villkor är nästa steg att fylla i ansökningsblanketten och maila den till oss.

 

Ansökningsblankett Skicka in ansökan

Norra Skogs sponsring

Centrala samarbeten

Här kan du se vilka organisationer och enskilda individer...

Lokala samarbeten

Norra Skog har tio virkesområden, och för oss är det viktigt...