Centrala sponsringspartners

På central nivå samarbetar vi långsiktigt med ett fåtal aktörer. Här har vi höga förväntningar på engagemang från vår sponsringspartner och samarbetet ska generera god nytta för Norra Skogs varumärke och föreningens medlemmar. 

Ansökningar om samarbeten med koncernen Norra Skog behandlas två gånger per år, under april och oktober. Du kan såklart skicka in din ansökan om sponsring under hela året, men kommer inte få besked förrän vid närmaste handläggningsperiod.

Här kan du se vilka organisationer och enskilda individer som Norra Skog samarbetar med på central nivå just nu.

  • Sollefteå Skidklubb
  • Östersunds Skidklubb
  • IFK Umeå Skidor
  • Hjältarnas Hus

Sponsringsvillkor

Innan ni skickar in en ansökan om sponsring är det viktigt att säkerställa att ni kan leverera på våra sponsringsvillkor.