Sponsringsvillkor och ansökan

När vi väljer sponsringspartners är det viktigt att de delar vår syn på hållbart skogsbruk och står för våra kärnvärden: tillsammans, hållbarhet, jämställdhet, glädje och nytänkande.

Sponsringsvillkor

  • Sponsringspartnern bör dela vår syn på hållbart skogsbruk och stå för våra kärnvärden: tillsammans, hållbarhet, jämställdhet, glädje och nytänkande.
  • Samarbetet ska generera nytta för Norra Skogs eller Norra Timbers varumärke.
  • Sponsringspartnern ska leverera motprestation med ett värde som är i paritet till det man önskar få från Norra Skog/Norra Timber.
  • Den mottagande verksamheten ska fördela pengarna jämställt inom sin organisation.
  • Samarbetspartnern ska, under avtalets giltighetstid, ha en handlingsplan mot mobbning, kränkningar och övergrepp (gäller föreningar/klubbar).
  • Samarbetspartnern ska inhämta registerutdrag på samtliga ledare/tränare som har samröre med barn och ungdomar (gäller aktörer som bedriver verksamhet för barn och ungdomar).
  • Samarbetspartnern ska leverera en årlig återkopplingen till Norra Skog med en redovisning av samarbetets utfall.
  • Alla samarbeten kräver avtal.

Om ni uppfyller sponsringsvillkoren är nästa steg att fylla i ansökningsblanketten och maila den till oss.

Ansökningsblankett

Här hittar du ansökningsblanketten.

Skicka in ansökan

Maila din ansökan till sponsring@norraskog.se