Förtroendevalda i skogsbruksområden


Sbo-rådet
är skogsbruksområdets styrelse och röstas fram av medlemmarna på årsmötet. Sbo-rådet har till uppgift att stimulera samverkan mellan enskilda skogsägare och utveckla kontakterna mellan medlemmarna. De arrangerar medlemsaktiviteter, bevakar och driver lokala näringspolitiska frågor, stöttar skogsinspektorerna genom tips och kontakter. Kontakta sbo-rådet om du har frågor eller synpunkter gällande medlemsaktiviteter, årsmötet, skogsbruksområdet eller föreningen i stort. Kontaktuppgifter hittar du under respektive skogsbruksområde.

Den lokala valberedningen
har till uppgift att bereda valen av sbo-råd, årsmötespresidium och stämmoombud på årsmötet. Kontakta valberedningen om du önskar nominera någon till ett förtroendeuppdrag. Kontaktuppgifter hittar du under respektive skogsbruksområde.