Våra konton

På ditt medlemskap finns ett antal olika konton. Vid redovisning av virke görs insättning till något av dina konton som finns hos Norra Skog. Du kan även välja att spara pengar i föreningen.

Aktuell ränta

• Virkeskonto: 3,00 %
• Betalningsplan: 3,45 %
• Medlemskonto: 3,45 %

Virkeskonto

När avräkning görs och man väljer att föra över pengarna till ett virkeskonto innebär detta att inkomsten kommer upp samma år som pengarna kommer in på virkeskontot. Pengarna som finns på kontot är inklusive moms.

Utbetalning från kontot kan göras när medlemmen önskas, vanligtvis tar en banköverföring två till tre dagar. Räntan på kontot kapitaliseras årligen per 31 december. Även räntor som kapitaliseras på betalningsplan och utvecklingskonto hamnar på virkeskonto.

Betalningsplanekonto

När avräkning görs kan man välja att överföra pengarna till en betalningsplan. Det gör man för att få möjlighet att dela upp inkomsten på flera år. En betalningsplan måste vara upplagd på minst två år och skall undertecknas av bägge parter för att vara giltig.

Belopp på betalningsplanekonto är exklusive moms. När utbetalning enligt underskriven plan görs från kontot läggs momsen på och summan kommer upp till beskattning.
Räntan på kontot kapitaliseras årligen per 31 december och överförs då till virkeskonto, så att räntan kan utbetalas när medlemmen önskar.

Medlemskonto

Medlemskonto är ett sparkonto öppet för medlemmar. Det är ett bra alternativ om du vill spara till en bra ränta och ha pengarna tillgängliga med en månads uppsägningstid. Insättning sker via överföring från ditt virkeskonto eller via insättning på bankgiro (se ”Inbetalning” nedan). Begäran om utbetalning sker via Mina Sidor. Räntan kapitaliseras årligen per 31 december.

Du kan begära att få utbetalning från medlemskonto tidigare än om en månad genom att kontakta din skogsinspektor. I dessa fall debiteras en avgift på 0,5% på uttaget belopp i samband med utbetalningen. 

 

Insatskonto inbetalt

Som ny medlem har du möjlighet att betala in upp till minimiinsats 2000 kr till ditt insatskonto. Men när minimiinsatsen är fyllt sker inbetalningar till insatskonto enbart via insatsavdrag vid försäljning av virke. När avräkning görs sker ett insatsavdrag som överförs till kontot. Beloppet kommer upp som inkomst samma år som pengarna kommer in på kontot.
Det finns ingen bestämd ränta för kontot. Vid föreningsstämma bestäms utifrån föreningens resultat om insatsränta ska utgå för föregående år och i så fall hur stor den ska vara.
De pengar som finns på kontot är låsta så länge man är medlem i föreningen och återbetalas först efter beviljat utträde ur föreningen.

Insatskonto emitterat

När föreningsstämma beslutat om insatsemission hamnar utdelningen på detta konto. De pengar som finns på konto kommer upp som inkomst först när de utbetalas.
Det finns även möjlighet till handel med insatsemissioner.

Inbetalning

Om du vill göra en inbetalning till ditt insatskonto upp till minimiinsatsen 2 000 kr eller vill sätta in pengar på ditt medlemskonto gör du en inbetalning till Norra Skogs bankgiro 201-3068 och anger ditt medlemsnummer samt vilket konto insättningen avser i meddelandefältet.

 

Vill du veta mer?

Helena Sehlstedt

Medlemsstrateg

070-624 18 50