Skogskollo för alla

Under några härliga dagar på sommarlovet får du chans att pröva på olika aktiviteter med skogen som tema. På programmet finns allt från att köra skogsmaskin till att skapa med material från skogen och självklart att leka, grilla och umgås med nya vänner! Du får också möta spännande människor och företag som arbetar med skogen på olika sätt.

Fler behövs inom skogsindustrin och vi tror på vikten av att introducera unga för skogen tidigt. Med Skogskollo vill vi finnas med och förändra bilden av skogsbranschen och visa att män och kvinnor har samma möjligheter inom skogssektorn såväl när det gäller utbildning som arbetsliv. Ett led i att förändra och föryngra skogssektorn är att arbeta med nästa generation och tanken är att flickorna och pojkarna som deltar ska få med sig kunskap om potentiella utbildningar och fortsatt karriär inom skogssektorn från kollot.

Kollot pågår i två dagar, oftast under juni månad, och vänder sig till barn som är intresserade av skogen och som börjar årskurs 5 & 6 till hösten. Deltagarantalet är begränsat så håll dig uppdaterad om när anmälan till årets orter öppnar via Skogskollos webbplats eller Facebooksida.

Skogstekniska klustret i Vindeln är projektägare för kollot som genomförs som ett samarrangemang mellan Skogen i Skolan, länsstyrelserna och ett flertal skogliga aktörer på ett flertal orter i Sverige. Norra Skog har funnits med sedan det första Skogskollot arrangerades 2013.

Vill du veta mer?

Du hittar mer information på webbplats Skogskollo.se