Föreningsstyrning och stadgar

Norra Skog är en ekonomisk förening för skogsägare i Norra Sverige. Här kan du läsa hur vi organiserar oss.

Hur är föreningen uppbyggd?

Det är medlemmarna som utgör föreningen och var och en tillhör ett organiserat skogsbruksområd (sbo) utefter var skogsfastigheten ligger. Varje skogsbruksområde håller ett eget årsmöte där det vi kallar sbo-råd väljs. Vid årsmötet väljs också de stämmoombud som ska företräda medlemmarna i skogsbruksområdet på föreningsstämman som är föreningens högst beslutande organ.

Ladda ner broschyren Föreningsstyrning för att läsa mer om hur föreningen är uppbyggd och hur du kan påverka. Här kan du även ladda ner Norra Skogs stadgar, antagna genom beslut vid extra föreningsstämma i februari 2020. 

Vill du veta mer? Kontakta oss via medlem@norraskog.se