Lövånger

Sbo-råd

Johan Frisk - ordförande - 070-577 62 59 

Anders Hedlund - vice ordförande - 070-328 18 00
Krister Rönngren 070-209 54 84
Kurt Pettersson 070-577 51 31
Cecilia Åstrand 070-561 64 25
Doris Wikberg 070-374 73 58 

Kontakt
SBO.Lovanger@norra.se

 

Valberedning

Sten Hägglund 070-328 46 50
Åke Andersson 070-312 86 73
Erika Granlund 070-3592509

 

Viltförvaltningsombud

Leif Fredriksson
Ingemar Johansson