Indalen

Sbo-råd 
Erik Öhlén
070-589 80 02 Epost  Ordförande och näringspolitiskt ombud
Jenny Nyberg Holm 070-686 55 71  

 Sekreterare och utbildningsombud

Anders Sundholm
070-689 29 17
   
Marcus Falberg 070-622 59 91    
Örjan Berglund 070-691 70 68    Medlemsombud
Lennart Henriksson 070-673 46 75
   Viltombud

 

Valberedning

Magnus Alskog
076-801 94 91 Epost Sammankallande