Medelpad östra

Sbo-råd 

Åsa Eriksson
070-214 13 45 Epost Ordförande
Björn Wiklander
070-327 86 71
  Vice ordförande
Hans-Erik Antonsson 070-399 94 81  

Sekreterare

Lars Holm 070-288 47 08   Näringspolitiskt ombud
Nils-Erik Johansson
070-591 71 33
  Medlemsombud
Fredrik Larsson  070-376 65 70   Viltombud
Karin Björklund 070-348 56 92   Utbildningsombud

 

Valberedning

Per Dahliln
070-662 99 93 Epost Sammankallande
Anders Nilsson 070-587 29 39
Sven Hjelm 070-653 99 87  
Hans Öberg  070-340 92 29