Medelpad östra

Sbo-råd

Åsa Eriksson - ordförande - 060 - 823 12

Hans-Erik Antonsson 060 - 441 11
Lars Holm 060 - 470 68
Nils-Erik Johansson 060 - 820 33
Mats Nyberg 060 - 579740
Fredrik Larsson 070-3766570
Karin Björklund 070-3485692
Björn Wiklander 070 - 3278671

 
 

Valberedning

Per Dahliln 070-662 99 93
Anders Nilsson 070-5872939
Sven Hjelm 060 - 440 33
Hans Öberg 060 - 831 19