Medelpad östra

Sbo-råd

Åsa Eriksson - ordförande - 070-214 13 45

Hans-Erik Antonsson 070-399 94 81
Lars Holm 070-288 47 08
Nils-Erik Johansson 070-591 71 33
Mats Nyberg 070-624 14 83
Fredrik Larsson 070-3766570
Karin Björklund 070-3485692
Björn Wiklander 070 - 3278671

Valberedning

Per Dahliln 070-662 99 93
Anders Nilsson 070-5872939
Sven Hjelm 070-653 99 87