Medelpad östra

Sbo-råd 

Åsa Eriksson
070-214 13 45 Epost Ordförande
Björn Wiklander

  Vice ordförande
Lars Holm 070-288 47 08   Näringspolitiskt ombud
David Boork
072-233 89 02
  Utbildningsombud
Fredrik Larsson  070-376 65 70   Viltombud
Karin Björklund 070-348 56 92   Medlemsombud

 

Valberedning

Per Dahliln
070-662 99 93 Epost Sammankallande
Anita Wiklander 070-598 14 92

Sven Hjelm 070-653 99 87  
Hans Öberg  070-340 92 29    
Erik Edén  070-640 92 50