Lokala samarbeten

Norra Skog har tio virkesområden, och för oss är det viktigt att synas lokalt och vara en positiv kraft i de samhällen där vi har kontor. Därför har vi flera mindre sponsringssamarbeten med lokala aktörer på dessa orter. Våra sågverk drivs under varumärket Norra Timber. För Norra Timbers räkning ingår vi sponsringsavtal med aktörer som är verksam på samma ort där den industriella verksamheten finns.

Våra lokala samarbeten har i syfte att lyfta fram Norra Skog och Norra Timber som arbetsplats och företag på orten och visa vår vilja att främja positiva initiativ och aktiviteter i lokalsamhället. Våra lokala sponsringspartners ska dela vår syn på hållbart skogsbruk och stå för våra kärnvärden: tillsammans, hållbarhet, jämställdhet, glädje och nytänkande. Och självklart ska ett samarbete bidra till att stärka Norra Skogs/Norra Timbers varumärke, varför motprestationer krävs.

Ansökningar för lokala samarbeten ska skickas in med minst två månaders framförhållning innan sponsringstillfället. Dessa hanteras löpande och beslut fattas av respektive chef för aktuellt virkesområde eller industri/sågverk.
 
Innan ni skickar in en ansökan om sponsring är det viktigt att säkerställa att ni kan leverera på våra sponsringsvillkor. Dessa villkor finns att ladda hem och läsa nedan. 

Sponsringsvillkor

Innan ni skickar in en ansökan om sponsring är det viktigt att säkerställa att ni kan leverera på våra sponsringsvillkor:

Sponsringspartnern bör dela vår syn på hållbart skogsbruk och stå för våra kärnvärden: tillsammans, hållbarhet, jämställdhet, glädje och nytänkande.
Samarbetet ska generera nytta för Norra Skogs eller Norra Timbers varumärke.
Sponsringspartnern ska leverera motprestation med ett värde som är i paritet till det man önskar få från Norra Skog/Norra Timber.
Den mottagande verksamheten ska fördela pengarna jämställt inom sin organisation.
Samarbetspartnern ska, under avtalets giltighetstid, ha en handlingsplan mot mobbning, kränkningar och övergrepp (gäller föreningar/klubbar).
Samarbetspartnern ska inhämta registerutdrag på samtliga ledare/tränare som har samröre med barn och ungdomar (gäller aktörer som bedriver verksamhet för barn och ungdomar).
Samarbetspartnern ska leverera en årlig återkopplingen till Norra Skog med en redovisning av samarbetets utfall.
Alla samarbeten kräver avtal.

Ansökan
Om ni uppfyller dessa villkor är nästa steg att fylla i ansökningsblanketten och maila den till oss.

 

Ansökningsblankett Skicka in ansökan