Örnsköldsvik norra

Sbo-råd 

Lena Lindgren
070-396 76 64 Epost  Ordförande
Gustaf Källström 070-266 75 73  

Näringspolitiskt ombud

Henrik Hägglund 070-398 15 16   Viltombud
Johan Hörnqvist
0662-310 72
   
Torbjörn Sondell 0662-302 50    
Patrik Johansson 070-373 74 64    
Ulrika Wallin 073-807 60 68
  Utbildningsombud
Lillian Sundström
070-212 31 40    

 

Valberedning

Tord Lundin
072-231 06 10 Epost Sammankallande
Jan Sjöberg 070-649 97 94
Maria Edin 070-545 96 15