Örnsköldsvik norra

Sbo-råd 

Lena Lindgren
070-396 76 64 Epost  Ordförande
Gustaf Källström 070-266 75 73  

Näringspolitiskt ombud

Henrik Hägglund 070-398 15 16   Viltombud
Johan Hörnqvist
0662-310 72
   
Torbjörn Sondell 0662-302 50    
Ulrika Wallin 073-807 60 68
  Utbildningsombud
Carina Edblad 0660-379037
   
Klara Eriksson 0722 046 058
   

 

Valberedning

Jan Sjöberg 070-649 97 94 Sammankallande
Patrik Johansson 070-373 74 64