Kandidatarbete

När du skriver kandidatarbete på Norra Skog får du använda dina teoretiska kunskaper i praktiken. För oss är detta ett utmärkt tillfälle att få lära känna dig och ta del av dina kunskaper och idéer.

Norra Skog tar emot dig som vill skriva kandidatarbete inom en stor variation av ämnen och verksamhetsområden. Oavsett om du läser till personalvetare, ekonom, marknadsförare, datavetare eller annat är du välkommen att söka kandidatarbete hos oss.