Övertorneå

 Sbo-råd 
Henrik Wahlberg
070-694 47 59 Epost  Ordförande och näringspolitiskt ombud
Åsa Friberg 070-676 56 51    
Göran Taaveniku
070-356 20 03
   Viltombud
Stefan Hannu 070-345 39 46
   

 

Valberedning

Ulf Hannu
070-663 29 53 Epost Sammankallande
Bror Noppa 070-575 40 21

Viltombud

Göran Taavoniku
070-356 20 03    
Gunnar Björk 070-327 30 70