Övertorneå

 Sbo-råd 
Bengt Toolanen
070-320 39 60 Epost  Ordförande och näringspolitiskt ombud
Henrik Wahlberg 0927-520 60  

 Vice ordförande och sekreterare

Åsa Friberg 070-676 56 51    
Göran Taaveniku
070-356 20 03
   Viltombud
Stefan Hannu 070-345 39 46
   

 

Valberedning

Ulf Hannu
070-663 29 53 Epost Sammankallande
Bror Noppa 070-575 40 21

Viltombud

Göran Taavoniku
070-356 20 03    
Gunnar Björk 070-327 30 70