Skogsinspektor

Skogsinspektorn är skogsägarföreningens ansikte ut mot medlemmar och skogsägare och bör gilla att skapa nya kontakter.

Skogsägarkåren håller på att förändras. De traditionella skogsägarna med goda skogliga kunskaper som vet vad som behöver göras och när det behöver göras blir allt färre. Här har skogsinspektorn ett viktigt uppdrag i att möta skogsägare och lyssna in vilka behov som finns rörande allt från skogsvård och slutavverkning till ekonomisk planering för att åstadkomma ett lönsamt och fritt skogsägande. Arbetet är mycket fritt och telefonen och bilen är viktiga hjälpmedel.

Det gäller att trivas i en roll som innebär en blandning av administration och fältarbete. Virkesaffären, tillsammans med försäljning av både skogsvård och skogsekonomiska tjänster, utgör grunden i Norra Skogs uppdrag. Som skogsinspektor ska du inte vara rädd för att skapa nya kontakter och för att trivas ska du sporras av affärer som gynnar både föreningen och skogsägaren.

Lediga tjänster

Här hittar du våra lediga tjänster. Om det inte finns några lediga tjänster är du alltid välkommen att lämna en allmän intresseansökan, det gör du också här.

Läs mer