Krokom

Sbo-råd 

Daniel Isvén
070-623 43 17 Epost  Ordförande
Malin Nilsson 070-367 36 66  

 

Örjan Ernehed 070-340 90 11    
Anders Olsson
073-069 11 65
   
Beret Bertilsdotter 073-828 32 47
   
Karin Johnsson Ryd 070-320 87 04
   

 

Valberedning

Andreas Axelsson
070-694 66 26 Epost Sammankallande
Carl-Göran Palmqvist 070-627 85 28
Karin Ernehed 072-747 20 88
 
Kristina Heibring
070-625 10 66