Krokom

Sbo-råd 

Daniel Isvén
070-623 43 17 Epost  Ordförande och näringspolitiskt ombud
Andreas Karlsson 070-646 19 17    
Kristina Heibring 073-076 40 94    
Anders Olsson
073-069 11 65
   Viltombud
Beret Bertilsdotter 073-828 32 47
   Medlemsombud
Markus Ernehed 070-342 18 01
   

 

Valberedning

Andreas Axelsson
070-694 66 26 Epost Sammankallande
Carl-Göran Palmqvist 070-627 85 28

Örjan Ernehed 070-340 90 11