Krokom

Sbo-råd

Daniel Isvén - ordförande - 070-623 43 17

Anders Nilsson 073-841 02 90
Malin Nilsson 070-367 36 66
Örjan Ernehed 070-340 90 11
Ola Holm 070-224 29 02
Anders Olsson 073-069 11 65

Valberedning

Andreas Axelsson 070-694 66 26
Carl-Göran Palmqvist 070-627 85 28
Karin Ernehed 072-747 20 88
Kristina Heibring 070-625 10 66

 

Valberedningens förslag till årsmötet 2021

Årsmötesordförande - Gunnar Heibring, Valsjöbyn
Vice årsmötesordförande - 
Andreas Karlsson, Kännåsen
Sekreterare för årsmötet - Nina Andersson, Alsen

Valberedningen föreslår att sbo-rådet består av 6 ledamöter inklusive ordförande.
Ordförande i sbo-rådet - Daniel Isven, Frösön

Karin Johnsson Ryd, Frösön Nyval 1år (2021-2022)
Beret Bertilsdotter, Västbyn Nyval 2år (2021-2023)
Örjan Ernehed, Kälom Omval 2år (2021-2023)
Malin Nilsson, Brunflo Omval 2år (2021-2023)   

Ombud till Norra Skogs föreningsstämma (ersättarna är personliga)
Ordinarie:  Daniel Isvén Ersättare: Örjan Ernehed
Ordinarie:  Malin Nilsson Ersättare: Andreas Axelsson
Ordinarie:  Beret Bertilsdotter Ersättare: Anders Olsson
Ordinarie:  Carl-Göran PalmqvistErsättare: Gunnar Olofsson