Politik och påverkan

Norra Skog bedriver ett lösningsorienterat påverkansarbete för ett fritt, lönsamt och ansvarsfullt skogsföretagande. Vi arbetar för att hela samhället ska förstå att brukad skog, respekterad äganderätt och livskraftig landsbygd är förutsättningar för ett hållbart samhällsbyggande med utvecklad välfärd.

Vi arbetar för dig och din skog

Det finns många intressen som på ett eller annat sätt vill...

Samhällspolitisk vision

Som intresseorganisation för enskilda skogsägare i norra...

Skogsbrukets klimatnytta

Världen står inför stora utmaningar. Användningen av fossila...

Skogsbrukets samhällsnytta

Mer än hälften av den svenska skogen ägs och brukas av...

Skogen och människorna

Att tänka sig våra fyra nordliga län utan skog är lika...

Skogsnäringen i korthet

Den svenska skogsnäringen är en ryggrad för vårt...

Skog och vilt

Norra Skogs ställningstagande i frågor som rör skog och vilt...

Historik

Skogsägarföreningen Norra Skog har sina rötter i norrländska...