Planläggningsassistent

En planläggningsassistents arbete omfattar hela planprocessen från avtalshantering till kvalitetssäkring och utskrift av skogsbruksplanen.

Under barmarkssäsongen har planläggningsassistenten ansvar för att hålla våra planläggare och entreprenörer med jobb och att agera teknisk support för vår fältutrustning. Under fältsäsongen ges också möjlighet till att vara ute i skogen för att coacha våra planläggare på plats. 

Som planläggningsassistent pågår ett ständigt utvecklingsarbete för att hitta effektivare metoder för att öka produktivitet och kvalitet på den produkt vi levererar till markägarna.

En planläggningsassistent bör vara bekväm med att prioritera och omprioritera arbetsuppgifter, ha god administrativ förmåga och kunna skapa sig en helhetsbild av vad som ska göras. För att kunna ha en helhetsbild och prioritera rätt krävs en grundlig skoglig kunskap.