Så påverkar du

Norra Skogs 27 000 medlemmar äger och styr föreningen enligt principen en medlem – en röst. Är du medlem har du all möjlighet att påverka föreningen.

Påverka via sbo-rådet

Som medlem i Norra Skog finns det flera sätt att påverka föreningen. Ett bra första steg är att ta kontakt med någon i ditt sbo-råd om förslag och frågor. Sbo-rådet kan i sin tur välja att ta med frågan till möte med planeringsrådet, medlemsrådet eller skicka frågan vidare till styrelsen via sin styrelserepresentant beroende på frågans karaktär.

Just nu satsar våra förtroendevalda medlemmar extra på att i ägardialoger samtala med dig som medlem om vår demokratiska organisation, näringspolitik, vinstdelning och industriutveckling. Delta gärna på någon av våra medlemsträffar och dela med dig av dina tankar, upplevelser och förbättringsförslag.

Rösta på årsmötet 

Medlemmarna kan också påverka föreningen genom att delta på årsmötet och vara med och rösta fram ledamöter till sbo-råd och valberedning. Som på olika sätt arbetar för föreningen lokalt.

Medlemmarna påverkar styrningen av föreningen centralt genom att på årsmötet rösta fram vilka som ska vara ombud på föreningsstämman, föreningens högst beslutande organ. Förutom att ta beslut i för stämman aktuella frågor röstar föreningsstämman i sin tur fram den styrelse som ska leda föreningen under året. 

Förtroendeuppdrag

Önskar du engagera dig i föreningen eller känner någon annan som du tror skulle passa på något av föreningens förtroendeuppdrag. Kontakta då huvudvalberedningen om det gäller ett centralt uppdrag eller den lokala valberedningen om det gäller ett uppdrag i något av våra skogsbruksområden. Som medlem kan du också logga in på Mina sidor och där nominera dig själv eller någon annan till ett förtroendeuppdrag. Till nomineringsformuläret  

Motioner och skrivelser

Medlemmar som har frågor av principiell natur som är av större allmän betydelse kan skriva motioner eller skrivelser. Motioner lämnas till sbo-rådet senast två veckor innan årsmötet. Berör motionen en lokal fråga behandlas den på årsmötet. Gäller hela föreningen kan årsmötet välja att anta motionen som en motion från hela skogsbruksområdet innan den skickas vidare till styrelsen inför föreningsstämman. Om motionen avslås av det lokala årsmötet kan motionären skicka in motionen till föreningsstämman som en enskild motion. Motionen lämnas då till medlemsavdelningen i god tid innan stämman. Skrivelser skickas per post direkt till styrelsen.


Postadress för skrivelser 
Norra Skog, styrelsen
Skeppargatan 1
Box 4076
SE-904 03 Umeå 

Vill du veta mer? Kontakta oss via medlem@norraskog.se

Du har valt att inaktivera inbäddade cookies. Aktivera dem för att använda denna funktion som avsett.

En demokratisk kooperation

Det är du som medlem som äger Norra Skog. Vi vill veta vad du tycker om föreningen! Just nu satsar våra förtroendevalda medlemmar extra på att samtala med dig som medlem om vår demokratiska organisation, näringspolitik, vinstdelning och industriutveckling.

Delta gärna på någon av våra medlemsträffar och dela med dig av dina tankar, upplevelser och förbättringsförslag.

Nominera till förtroendeuppdrag

Vill du nominera dig själv eller någon annan till något av Norra Skogs förtroendeuppdrag? 

Nominera till förtroendeuppdrag

Motioner

  Motionsformulär [PDF]

  Motionshantering [PDF]