Sollefteå

Sbo-råd 

Per-Olof Hedström 
070-697 26 18 Epost Ordförande, viltombud och näringspolitiskt ombud
Anders Näslund  070-397 00 07   Vice ordförande
Anders Solin 076-763 92 13
   
Olof Westén 070-650 10 91
  Sekreterare
John-Erik Nordin
070-309 99 87
  Medlemsombud
Lars Sahlén
070-665 87 50
   
Camilla Sandström 070-286 30 90
 
Stefan Hansson
073-077 00 95
  Viltombud
Gudrun Eriksson  076-795 28 26     

 

Valberedning

Nils-Anders Forssén
070-263 93 03 Epost Sammankallande
Sören Eliasson 070-529 05 56

Björn Holmer 070-229 21 43

 
Per-Olof Nenzelius 070-237 67 38