Sollefteå

Sbo-råd 

Per-Olof Hedström 
070-697 26 18 Epost Ordförande
Anders Näslund  070-397 00 07  
Mats Mikaelsson 070-238 12 88    
Anders Solin 076-763 92 13
   
Olof Westén 070-650 10 91
   
Sara Britta Edlund 070-228 82 84
   
John-Erik Nordin
070-309 99 87
   
Lars Sahlén
070-665 87 50
   
Victoria Strindlund
070-382 52 71
   
Stefan Hansson
073-077 00 95
   

 

Valberedning

Nils-Anders Forssén
070-263 93 03 Epost Sammankallande
Sören Eliasson 070-529 05 56
Björn Holmer 070-229 21 43
 
Per-Olof Nenzelius 070-237 67 38