Bli medlem

Som medlem i Norra Skog blir du delägare i en ekonomisk förening som arbetar för ett fritt, lönsamt och ansvarsfullt skogsföretagande för ett hållbart samhälle.

Bli medlem

Den som äger skog inom Norra Skogs verksamhetsområde kan bli ordinarie medlem i föreningen. Som medlem är du delägare i Norra Skog och har möjlighet att vara med och påverka föreningens verksamhet.

För att bli medlem fyller du i en inträdesansökan. Ansökan kan göras digitalt direkt här på webbplatsen. Klicka på nedanstående länk och följ instruktionerna. 

Digital inträdesansökan

Medlemsorganisationen

Basen för Norra Skogs medlemsorganisation är föreningens skogsbruksområden. Som medlem tillhör du det skogsbruksområde där din fastighet är belägen. Vid skogsbruksområdets årsmöte används den demokratiska principen ”en medlem – en röst”. På årsmötet väljs bland annat de förtroendevalda som ska sitta i sbo-rådet och vilka personer som ska företräda skogsbruksområdet på föreningsstämman.

Ingen kostnad

Det kostar inget att bli medlem. Som medlem bygger du upp ett medlemskapital som tillhör dig men disponeras av föreningen. Din insatsskyldighet är tio procent av det taxerade skogsbruksvärdet på din fastighet, dock som lägst 2 000 kronor och som högst 80 000 kronor. På Mina Sidor kan du som medlem välja om insatsavdrag ska göras med två eller fyra procent. Som medlem får du del av den vinstdelning som föreningsstämman beslutar om. Din del av vinstdelningen baseras på hur stort ditt insatskapital är i föreningen.

Om du vill lämna föreningen får du tillbaka din insats i enlighet med lagen om ekonomiska föreningar.

En ordinarie medlem är skyldig att delta i föreningen med minst 2 000 kr inom tre år från inträde. Det är möjligt att göra en insättning för minimiinsatsen upp till 2 000 kr till sitt insatskonto. Inbetalningen görs till Norra Skogs bankgiro 201-3068 och i meddelandefältet anges medlemsnummer och att inbetalningen avser insatsinbetalning.

Detta ingår

• Bevakning av dina näringspolitiska intressen. 
• Rådgivning av skogsinspektor.
• Inbjudan till medlemsaktiviteter.
• Tidningen Skogsmagasinet.
• Medlemsbladet Norra Skog Medlem. 
• Ta del av Norra Skogs vinst i form av ränta på din insats och/eller insatsemissioner.
• Medlemsrabatter.

Seniormedlem

Ordinarie medlem i föreningen som säger upp sitt medlemskap, kan i samband med avyttrande av fastighetsinnehavet, ansöka om att bli seniormedlem i stället för att utträda ur föreningen. Ingen annan än ordinarie medlem som avyttrar fastighetsinnehavet kan bli seniormedlem. Har man tidigare varit ordinarie medlem men gått ur föreningen kan man inte bli seniormedlem vid ett senare tillfälle, medlemskapet måste övergå till seniormedlem i samband med utträdet som ordinarie medlem. 

Som seniormedlem måste du ha minst 2 000 kr kvar på den inbetalade insatsen men du kan även välja att låta alla insatser och övriga medel kvarstå. Om du inte kryssar i att du vill ha någon utbetalning i samband med ändringen av medlemskapet kvarstår både insatser och övriga innestående medel på befintliga konton.

Som seniormedlem tar du del av vinstutdelning, har kvar din rösträtt och kan fortsätta att engagera dig i föreningen som förtroendevald. Du fortsätter att tillhöra samma skogsbruksområde som tidigare.

 

Familjemedlem

Nära anhöriga till ordinarie, skogsägande, medlem i föreningen kan bli familjemedlem i Norra Skog. Som familjemedlem i föreningen får du samma medlemsrabatter som ordinarie medlemmar, inbjudan till aktiviteter och utbildningar och kan engagera dig i skogsbruksområdet. Familjemedlemmar bidrar till föreningen genom att betala in en insats på 1 000kr, de får dock inte del av eventuell vinstdelning. Insatsen betalas tillbaka om medlemmen önskar utträde eller kan följa med till ett ordinarie medlemskap om familjemedlemmen själv blir skogsägare. 

 

Vårt medlemslöfte

Vi vill att du som medlem ska känna förtroende för Norra Skog. Som medlem är det viktigt för oss att du som medlem är välinformerad, trygg som företagare och motiverad att bruka din skogsfastighet. Vi vill skapa medlemsnytta för dig.

Därför lovar vi dig som medlem att:
Du får en personligt kontaktansvarig skogsinspektor.
Du får återkoppling vardagar inom 24 timmar från att du sökt kontakt.
Du som delägare i fastigheten informeras vid avtalstecknande.
Du får en avisering från entreprenör innan uppdrag påbörjas.
Du får löpande uppdatering om dina uppdrag via vår medlemsapp.
Du får redovisning från utförd avverkning inom 30 dagar.
Du får din faktura inom 20 dagar från utförd skogsvård.
Du ska få tydliga fakturor och redovisningar.
Du med Skogsägaravtal erbjuds årligen ett personligt möte.
Du får snabb och professionell hantering vid en avvikelse/reklamation.

Broschyr Bli medlem