Bli medlem

Som medlem i Norra Skog blir du delägare i en ekonomisk förening som arbetar för ett fritt, lönsamt och ansvarsfullt skogsföretagande för ett hållbart samhälle.

Bli medlem

Den som äger skog inom Norra Skogs verksamhetsområde kan bli ordinarie medlem i föreningen. Som medlem är du delägare i Norra Skog och har möjlighet att vara med och påverka föreningens verksamhet.

För att bli medlem fyller du i en inträdesansökan. Ansökan kan göras digitalt direkt här på webbplatsen. Klicka på nedanstående länk och följ instruktionerna. 

Digital inträdesansökan

Medlemsorganisationen

Basen för Norra Skogs medlemsorganisation är föreningens skogsbruksområden. Som medlem tillhör du det skogsbruksområde där din fastighet är belägen. Vid skogsbruksområdets årsmöte används den demokratiska principen ”en medlem – en röst”. På årsmötet väljs bland annat de förtroendevalda som ska sitta i sbo-rådet och vilka personer som ska företräda skogsbruksområdet på föreningsstämman.

Ingen kostnad

Det kostar inget att bli medlem. Som medlem bygger du upp ett medlemskapital som tillhör dig men disponeras av föreningen. Din insatsskyldighet är tio procent av det taxerade skogsbruksvärdet på din fastighet, dock som lägst 2 000 kronor och som högst 80 000 kronor. På Mina Sidor kan du som medlem välja om insatsavdrag ska göras med två eller fyra procent. Som medlem får du del av den vinstdelning som föreningsstämman beslutar om. Din del av vinstdelningen baseras på hur stort ditt insatskapital är i föreningen.

Om du vill lämna föreningen får du tillbaka din insats i enlighet med lagen om ekonomiska föreningar.

En ordinarie medlem är skyldig att delta i föreningen med minst 2 000 kr inom tre år från inträde. Det är möjligt att göra en insättning för minimiinsatsen upp till 2 000 kr till sitt insatskonto. Inbetalningen görs till Norra Skogs bankgiro 201-3068 och i meddelandefältet anges medlemsnummer och att inbetalningen avser insatsinbetalning.

Detta ingår

• Bevakning av dina näringspolitiska intressen. 
• Rådgivning av skogsinspektor.
• Inbjudan till medlemsaktiviteter.
• Tidningen Skogsmagasinet.
• Medlemsbladet Norra Skog Medlem. 
• Ta del av Norra Skogs vinst i form av ränta på din insats och/eller insatsemissioner.
• Medlemsrabatter.

Seniormedlem

Ordinarie medlem i föreningen som säger upp sitt medlemskap, kan i samband med avyttrandet av fastighetsinnehavet, ansöka om att bli seniormedlem istället för att utträda ur föreningen. Ingen annan än ordinarie medlem som avyttrar fastighetsinnehavet kan bli  seniormedlem. 

Som seniormedlem behåller du dina innestående insatser och tar del av föreningens vinstdelning, du har kvar din rösträtt och kan fortsätta engagera dig i föreningen som förtroendevald. Du fortsätter också att tillhöra det skogsbruksområde som du tillhörde som ordinarie medlem. 

Har du tidigare varit ordinarie medlem men gått ur föreningen kan du inte bli seniormedlem vid ett annat tillfälle. Medlemskapet måste övergå till investerande medlem i samband med utträde som ordinarie medlem. 

Familjemedlem

Nära anhöriga till ordinarie, skogsägande, medlem i föreningen kan bli familjemedlem i Norra Skog. Som familjemedlem i föreningen får du samma medlemsrabatter som ordinarie medlemmar, inbjudan till aktiviteter och utbildningar och kan engagera dig i skogsbruksområdet. Familjemedlemmar bidrar till föreningen genom att betala in en insats på 1 000kr, de får dock inte del av eventuell vinstdelning. Insatsen betalas tillbaka om medlemmen önskar utträde eller kan följa med till ett ordinarie medlemskap om familjemedlemmen själv blir skogsägare.