Till medlemsförmåner

Välkomna andra till din skog

Visa allmänheten vikten av svenskt familjeskogsbruk genom att sätta upp en informativ slinga i din skog.

Att vara skogsägare är något att vara stolt över. Nu kan du som medlem i Norra Skog visa för allmänheten att vi familjeskogsbrukare tar ansvar för skogen vi äger och berätta om hur vårt arbete bidrar till mångfald och samhällsnytta. 

En slinga i din skog

Du som vill delta beställer kostnadsfritt ett antal skyltar som du placerar ut längs en lämplig slinga i din skog. Du kan dels beställa en personlig presentationstavla, dels ett paket innehållande åtta informationsskyltar. Alla som deltar får också fem knappar att sätta på jackan – perfekt när du tar emot besökare, så de direkt kan se att det är du som äger skogen.

Presentationstavlan

Presentationstavlan kommer att prydas av en bild på dig/er som äger skogen samt dina/era personliga svar på följande frågor:

 • Därför äger jag/vi skog
 • Det här betyder min/vår skog för mig/oss
 • Min/vår favoritplats i skogen
 • Det här vill jag/vi berätta för dig om min/vår skog

Här är ett exempel på hur en sådan tavla kan se ut. 

Informationsskyltarna

De olika informationsskyltarna har följande teman:

 1. Vi tar hänsyn till natur och kultur
 2. Hygget är en del av skogsbrukets kretslopp
 3. Hälften av Sveriges skog ägs av privatpersoner
 4. Här blir plantor till fullvuxna träd
 5. Vad tror du att det blir av ett träd?
 6. Vattnet är livsviktigt för skogen – och skogen för vattnet
 7. Var gärna ute i skog och mark – men kom ihåg att ta hand om den
 8. Sveriges skog innehåller fler trädslag än du kanske tror

Praktisk information

 • Att delta är kostnadsfritt. Norra Skog står för dina skyltar och distributionen hem till dig. Du står för att sätta upp skyltarna längs en lämplig slinga på din fastighet samt att säkerställa att slingan är framkomlig för besökarna.
 • Alla skyltar har förberetts med tre hål upptill och tre nedtill, för enkel och flexibel montering.
 • Du väljer själv hur många skyltar du sätter upp. Vi rekommenderar dock att du beställer och sätter upp presentationstavlan samt alla eller flertalet informationsskyltar. Ju fler skyltar, desto bättre blir upplevelsen för besökarna.
 • Du förväntas underhålla skyltarna under deras livslängd och att ta ner skyltarna om de ser slitna ut.

Anmäl dig nu

Varje år erbjuder vi ett begränsat antal skyltpaket och först till kvarn gäller. Erbjudandet gäller medlemmar i Norra Skog. Anmäl ditt intresse till: medlem@norraskog.se