Skogen och människorna

Att tänka sig våra fyra nordliga län utan skog är lika omöjligt som att tänka sig Sahara utan sand. Skogen är viktig för oss norrlänningar. I alla tider har skogen varit en källa till levebröd och överlevnad – så också idag.

Men att ”inte se skogen för bara trän” är ett talesätt som stämmer rätt så bra när det gäller våra norrländska skogar. Trots att vi har tallarna, granarna och björkarna alldeles inpå oss så är kunskapen om dem – och om människorna som äger och brukar dem – ganska bristfällig. I varje fall på kommunnivå.

I fyra faktasamlingar (PDF) har vi därför samlat statistik och fakta om skogen och människorna i våra fyra nordliga län, kommun för kommun. Förutom korta länsfakta, kommunfakta och arbetsmarknad visar statistikuppgifterna bland annat landyta och skogsmark, virkesförråd och trädslagsfördelning, skogens åldersfördelning, ägarsammansättning samt ägarnas könsfördelning och bosättning. 
/Erik Jonsson
Intresserad? Kolla in hur det ser ut i din kommun nedan, eller starta en diskussionsgrupp inom skogsbruksområdet. Du hittar studieguide med diskussionsfrågor i vår kunskapsportal här: studieguiden Skogen och människorna.
 

 

Vill du veta mer?

Erik Jonsson

Näringspolitisk strateg

070-656 10 22

Relaterat

Vi arbetar för dig och din skog

Det finns många intressen som på ett eller annat sätt vill...

Samhällspolitisk vision

Som intresseorganisation för enskilda skogsägare i norra...

Skogsbrukets klimatnytta

Världen står inför stora utmaningar. Användningen av fossila...

Skogsbrukets samhällsnytta

Mer än hälften av den svenska skogen ägs och brukas av...

Skogsnäringen i korthet

Den svenska skogsnäringen är en ryggrad för vårt...

Skog och vilt

Norra Skogs ställningstagande i frågor som rör skog och vilt...

Historik

Skogsägarföreningen Norra Skog har sina rötter i norrländska...